Bảo đảm, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở 

(ĐCSVN) – Ngày 19/12, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về “Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”.

Ngày 8/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg, ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại buổi đối thoại, hai khách mời của Chương trình là ông Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã giải đáp trực tuyến nhiều câu hỏi của độc giả liên quan đến tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc chấm điểm; chính sách hỗ trợ với xã vùng sâu vùng xa, vùng biên giới…

Hai khách mời của Chương trình tham gia đối thoại trực tuyến với bạn đọc. (Ảnh: TH).

Phải niêm yết công khai kết quả chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo Vụ trưởng Đỗ Xuân Lân, việc chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải căn cứ vào điểm số các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật theo phụ lục 1 ban hành theo thông tư số 07/2017/TTBTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nghĩa là phải có đối chiếu giữa kết quả đạt được với khối lượng công việc đề ra. Đạt được kết quả đến đâu sẽ có điểm số đến đó.

Việc chấm điểm và kết quả đánh giá phải được công bố công khai theo quy định tại Điều 8 của Quyết định 619. Cụ thể, UBND cấp xã niêm yết công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố và cộng đồng dân cư khác và thông báo trên đài, loa truyền thanh cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự chấm điểm.

UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của địa phương chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận đối với cấp huyện và 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với cấp tỉnh.

Trước băn khoăn của bạn đọc về việc những xã vùng sâu vùng xa, vùng biên giới có được hỗ trợ đặc biệt để xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không, ông Đỗ Xuân Lân cho biết:

Hiện nay, Quyết định 619 chưa có điều kiện để cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ áp dụng đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới bằng những chính sách hỗ trợ đặc biệt, mà phân hóa theo tiêu chí phân loại xã để xem có đủ điều kiện bằng mức điểm số nhất định để đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Luật Hòa giải cơ sở, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Như vậy, đối với những xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nếu thuộc diện nêu trên, sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Đáng chú ý, Quyết định 619 cũng quy định: Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ cấp xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Gây khó dễ cho dân trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ không đảm bảo chỉ tiêu trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đánh giá về vị trí, vai trò của đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới của địa phương, bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, nhất là tại cơ sở. Đặt trong tổng thể với xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện nhiệm vụ này nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật. Đồng thời, tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mặt khác, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ngay tại cơ sở đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở nông thôn, miền núi.

Bà Nguyễn Thị Thược cho hay: Trong Bộ tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có nội dung giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân với đội ngũ cán bộ công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Đối với những trường hợp công chức xã gây khó dễ cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính thì sẽ không đảm bảo chỉ tiêu đánh giá sự hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính trong tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

Việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dựa trên 05 tiêu chí thành phần, bao gồm: i) Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (15 điểm); ii) Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (30 điểm); iii) Phổ biến, giáo dục pháp luật (25 điểm); iv) Hòa giải ở cơ sở (10 điểm); v) Thực hiện dân chủ ở cơ sở (20 điểm).

Để được công nhận đạt chuẩn, xã phải đạt 04 điều kiện: i) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; ii) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên; iii) Tổng số điểm của các tiêu chí phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III; và iv) Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

 

 

Thu Hằng

818 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Giáo dục

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 618
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 618
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74082125