Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024  

Ngày 12/01/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong tỉnh; ngành Tuyên giáo của tỉnh nhà đã chủ động triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Trong đó, đã tích cực chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, định hướng, cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo. Nhiều nội dung đã được triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng: Chương trình hành động số 71-CTrHĐ/TU, ngày 24/8/2023  thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chương trình hành động số 75-CtrHĐ/TU, ngày 26/10/2023 thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”... Tham mưu đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng tổ chức hội nghị trực tiếp, trực tuyến, kết hợp với tự học, tự nghiên cứu; gắn việc học tập với thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Chú trọng việc phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, mảnh đất và con người Quảng Trị; những thành tựu của đất nước, của tỉnh, các sự kiện nổi bật, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, nhất là các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023); 50 năm ngày lãnh tụ Fidel 2 Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị; 55 năm Chiến thắng Khe Sanh - giải phóng huyện Hướng Hóa (9/7/1968 – 9/7/2023).

Để triển khai có hiệu quả và lan tỏa Đề tài khoa học về phát huy những phẩm chất, văn hóa tốt đẹp của con người Quảng Trị, đồng thời cụ thể hóa rõ hơn các nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, quê hương, đất nước”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành tập sách chuyên khảo “Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, được cán bộ, đảng viên đón nhận và đánh giá cao. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Quảng Trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị”; Tổ chức có chất lượng Hội nghị tập huấn, diễn tập bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 với nhiều điểm mới, sáng tạo trong thực hiện. Tổ chức thành công cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2023, lần thứ nhất và đạt thành tích cao tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 do Trung ương tổ chức; tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng, gợi mở các chủ đề, nhóm chủ đề, trao đổi phương pháp xây dựng các tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi. Tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị các trung tâm chính trị cấp huyện - Thực trạng và giải pháp”. Tổ chức điều tra khảo sát có chất lượng 3 cuộc dư luận xã hội, qua đó, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng, tạo lập sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và xã hội.  Tham mưu tổng kết có chất lượng các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về công tác khoa giáo đúng tiến độ và chất lượng. Phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức thành công Hội thảo “Phát huy giá trị Đề cương văn hóa Việt Nam”; chỉ đạo Hội thành lập và vận hành Group “Văn nghệ sỹ với quê hương Quảng Trị” hoạt động hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả quan trọng ngành Tuyên giáo đã đạt được và khẳng định, những kết quả nêu trên đã tạo dấu ấn đậm nét, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà ngành đã đề ra, đồng thời, đề nghị ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động sự kiện Lễ hội Vì Hòa bình, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ trên không; tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí viết các bài đấu tranh, phản bác; tham mưu, đề xuất, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề mạng xã hội quan tâm…

 Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 để triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, trong đó nhấn mạnh việc quán triệt yêu cầu chuyển đổi số trong các hoạt động của tuyên giáo.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đã tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2023. Diệu Linh

306 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 403
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 403
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73870064