Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 

QTO - Hôm nay 5/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng chủ trì hội nghị. Đại diện Vụ I Văn phòng Trung ương Đảng; các vụ địa phương tại Đà Nẵng; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2022 bám sát các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành chương trình công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả; phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, sâu sát trên các lĩnh vực.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực, khuyến khích, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, công chức.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, làm việc với các cấp ủy, ngành, địa phương để nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện và chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, sâu sát cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022- Ảnh: Trần Tuyền

Trong công tác chính trị, tư tưởng, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chỉ đạo tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; cử 2 thí sinh tham dự chung khảo toàn quốc hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 và có 1 thí sinh đoạt giải Nhất toàn quốc.

Hoàn thành việc chỉnh lý, tái bản 3 tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2000; biên soạn và phát hành Địa chí tỉnh Quảng Trị

Quán triệt sâu sắc quan điểm “công tác tổ chức, cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”, BTV Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả của công tác này.

Các cấp ủy đảng đã tăng cường củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường.

Qua kiểm tra kết luận có 55 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 23 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên.

Riêng đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm và chỉ đạo thu hồi số tiền trên 292 triệu đồng do thực hiện chi không đúng quy định.

 

Cùng với đó, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được chú trọng. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả.

Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, BTV Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, chương trình công tác, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Tiến hành đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, BTV Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới, nâng cao công tác tổ chức, cán bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên.

Thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác cán bộ; cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, năm 2022 có nhiều biến động, khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Năm 2023 sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII giữa nhiệm kỳ. Vì vậy, cần tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2026), dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo hoặc xem xét, điều chỉnh phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, để Đảng phát triển vững mạnh toàn diện thì cần phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Công tác phát triển đảng viên, quy hoạch cán bộ phải được quan tâm thực hiện.

Thời gian qua, vẫn còn tình trạng người dân khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tranh chấp kéo dài liên quan đến đất đai. Vì vậy, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo sự yên bình cho người dân trong phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Muốn làm được như vậy thì phải phát huy tốt đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần lựa chọn 1 - 2 lĩnh vực đang gặp khó khăn, vướng mắc để ký cam kết thực hiện với BTV Tỉnh ủy, từ đó tập trung thực hiện cho có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường nghiên cứu các quy định của trung ương để tránh sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trần Tuyền

506 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 584
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 584
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74032130