Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp chuyên đề 

Sáng 21/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp chuyên đề nghe UBND tỉnh báo cáo công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Dự làm việc có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, thị xã Quảng Trị, Cam Lộ, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, đại biểu dự họp phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đạt được về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trong thời gian qua của cấp tỉnh cũng như tại các địa phương, đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc; trong đó một số nội dung được làm rõ thêm liên quan đến vấn đề quy hoạch khoáng sản, đánh giá tác động môi trường trong việc thăm dò, khai thác khoảng sản, thu phí bảo vệ môi trường, cũng như thực hiện nội dung tham vấn cộng đồng dân cư trong thăm dò, khai thác khoáng sản...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắng định: Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, cơ bản đi vào nền nếp. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản nhưng việc quán triệt, triển khai chưa được thực hiện một cách nghiêm túc; Một số cơ quan, chính quyền từ cấp cơ sở đến tỉnh chưa làm hết trách nhiệm của mình trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này; Thiếu kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của của các cấp ủy; thanh tra chuyên ngành tiến hành chưa thường xuyên. Các quy trình được quy định trong các văn bản pháp luật về tài nguyên khoáng sản khi tổ chức thực hiện còn bị xem nhẹ, thực hiện chưa đầy đủ, thiếu hướng dẫn, nhất là trong công tác thăm dò, khai thác khoảng sản. Các doanh nghiệp khi được giao khai thác, cấp mỏ chưa thực sự làm đầy đủ trách nhiệm của mình, nhất là chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với Nhân dân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong vấn đề đảm bảo môi trường, trách nhiệm của Nhà nước trong vấn đề quản lý phí vấn đề khắc phục và hoàn thổ, nhất là trong lĩnh vực khai thác cát, vàng, sắt… đã để lại những dư âm không tốt. Nguồn thu từ thăm dò, khai thác khoáng sản chưa nhiều, còn để thất thoát.

Sau phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Kết luận về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. (TL-VPTU)

158 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 156
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 162
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5121103