Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh  

(QT) - Hôm nay 21.11.2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Vĩnh Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện cam kết trách nhiệm của BTV Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy với BTV Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng kết luận buổi làm việc

 

Năm 2019,  kinh tế huyện Vĩnh Linh tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 623 tỉ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 40.519 tấn; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 7.513 ha; giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện 678,54 tỉ đồng; tạo việc làm mới cho 1.561 lao động; công tác an sinh xã hội, phụng dưỡng người có công được chú trọng; tình hình QP - AN được đảm bảo…Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được củng cố và coi trọng chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lí các đảng viên vi phạm.

 

Kết quả thực hiện 3 chương trình công tác trọng tâm về giảm nghèo bền vững cho 11 thôn, bản ở các xã miền núi; thu hút vốn đầu tư và tập trung xây dựng nông thôn mới đã được triển khai toàn diện. Các nhóm hỗ trợ đã được khảo sát nhu cầu và điều kiện sản xuất; xây dựng dự án hỗ trợ. Đến nay đã phê duyệt 6 dự án hỗ trợ cho 6 bản (21 hộ nghèo). Trong năm 2019 huyện tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài vốn ngân sách nhà nước huyện đã đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa để đầu tư vào một số lĩnh vực y tế, giáo dục. Chỉ đạo rà soát, đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Đến nay huyện Vĩnh Linh đã có 15/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu cuối năm 2020 toàn huyện có 16-17 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Về kết quả thực hiện các nội dung cam kết trách nhiệm, trong năm 2019, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập các thôn, bản, khu phố; sáp nhập các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập theo đề án đã được phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện công tác giao đất cho đồng bào Vân Kiều thiếu đất sản xuất tại các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê.

 

Đến nay huyện đã hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 hộ ở xã Vĩnh Ô với diện tích 23 ha. Hoàn thiện việc đo đạc và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở xã Vĩnh Khê; tập trung rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ giao đất từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải để tiến hành giao cho các địa phương theo quy định; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, Cụm công nghiệp Cửa Tùng và các dự án du lịch trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; thực hiện mỗi xã, thị trấn, một sản phẩm và liên kết với doanh nghiệp để tạo đầu ra cho sản phẩm. Từ đó xây dựng được một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng dưa, rau, củ, quả sạch trong nhà màng với quy mô trên 7.000 m2…, đồng thời xây dựng được 6 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm ném, môn, dâu hấu, đậu xanh…

 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng của huyện Vĩnh Linh. Từ kết quả đạt được, huyện cần xây dựng kế hoạch phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số hạn chế trong việc hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển.

 

Chưa nhận định rõ các vùng kinh tế trọng điểm, dư địa nổi trội cùng với thách thức để hoạch định chính sách phát triển. Muốn phát triển kinh tế vững mạnh thì phải chăm lo công tác xây dựng Đảng; phải nghiêm túc nhìn nhận lại việc đào tạo, tìm kiếm nguồn cán bộ. Do đó, trong thời gian tới BTV Huyện ủy tập trung rà soát lại các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nội dung đã cam kết; rà soát một cách cụ thể từng nội dung chứ không chung chung. Tập trung giải ngân hết vốn đầu tư công; huy động thêm nguồn đầu tư từ doanh nghiệp để tính toán, dự báo xây dựng kế hoạch trong thời gian tới.

 

Đồng thời chuẩn bị cơ sở lí luận và thực tiễn để xây dựng báo cáo chính trị cho đại hội nhiệm kì tới. Xây dựng và làm rõ quan điểm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Từ đây định hướng cho được việc xây dựng nông thôn mới ở 3 xã khó khăn và nâng cao các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 3 xã khó khăn phải tập trung làm từng thôn, từng bản rồi sau đó nhân rộng ra toàn xã. Phải xác định lại thế mạnh của công nghiệp, lợi thế của Vĩnh Linh là chọn công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường. Phải quản lí phân bổ nguồn lực cho sự phát triển, khảo sát lại nguồn tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn để điều tiết, phân bổ nguồn lực bảo đảm sự phát triển đúng hướng.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng phải tập trung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Trên tinh thần tự soi tự sửa, BTV huyện ủy phải gương mẫu nhìn nhận lại, nêu cao trách nhiệm nêu gương để tự đưa mình vào khuôn khổ, từ đó mới xây dựng một tập thể có đủ năng lực, tận tâm với công việc. Đặc biệt là chú trọng kiện toàn lại đội ngũ cán bộ để tiến tới tạo dựng được bộ máy cán bộ lãnh đạo có sức bật mới, có khát vọng cống hiến xây dựng huyện Vĩnh Linh phát triển xứng tầm với truyền thống cách mạng của quê hương.

 

H.N.K

679 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 163
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 163
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15993541