Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Tại phiên họp ngày 12/6/2018, sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình và cho chủ trương về một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nội dung mà UBND tỉnh báo cáo.

Đối với dự án trọng điểm đã được xác định cụ thể trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã nỗ lực, bám sát những định hướng được đề ra để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do địa kinh tế của tỉnh không thuận lợi nên các nhà đầu tư cũng chưa thật sự mặn mà, ủng hộ trong thực hiện đầu tư các dự án. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư cũng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ lãnh, chỉ đạo song trùng, đặc biệt là các thủ tục đầu tư liên quan đến các bộ, ngành Trung ương; năng lực, khả năng đeo bám, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho nhà đầu tư của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh có lúc chưa thực sự quyết liệt. Chính vì vậy, đến thời điểm này, nhiều dự án trọng điểm đã triển khai nhưng chưa trở thành hiện thực. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung vào cuộc quyết liệt để triển khai thực hiện và đưa các dự án đi vào hoạt động có hiệu quả. Như tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị l chủ động phối hợp với nhà đầu tư, tranh thủ giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương nhanh chóng đưa các dự án động lực trên địa bàn tỉnh sớm đi vào hoạt động như: cảng biển Mỹ Thủy, nhà máy nhiệt điện than Quảng Trị I, nhà máy điện khí, dự án khu công nghiệp VSIP và xây dựng các ngành công nghiệp năng lượng mới (điện gió, điện mặt trời…) đảm bảo yếu tố môi trường để phát triền bền vững.

Đối với nhóm dự án năng lượng tái tạo là nhóm dự án đang được Chính phủ khuyến khích đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất mong muốn các dự án năng lượng tái tạo được triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hoàn thành các thủ tục có liên quan, trình Trung ương bổ sung, phê duyệt quy hoạch. Nếu được đồng ý, UBND tỉnh báo cáo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các dự án có quy mô đầu tư nhóm A được quy định tại điểm 5, điều 4 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. TL-VPTU

 

86 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 175
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 177
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120899