Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 

Sáng ngày 01/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045. Dự họp có đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và thành phố Đông Hà.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà được phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND tỉnh do Liên danh Công ty Nippon Koie Co., LTD. (NK) và Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam International (NKV) nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Đồ án đã được lấy ý kiến tham gia góp ý qua nhiều hội thảo; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 547-TB/TU, ngày 11/01/2019, Thông báo số 148-TB/TU, ngày 13/8/2021; được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và HĐND thành phố Đông Hà đồng ý thông qua; Sở Xây dựng đã có báo cáo kết quả thẩm định. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Đồ án quy hoạch và xin ý kiến Bộ xây dựng thì một số quy định liên quan đến quy hoạch có bổ sung sửa đổi, do đó một số chỉ tiêu theo nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt trước đây không còn phù hợp cần được cập nhật lại.

Vì vậy, tại cuộc họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo lại những nội dung tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng để hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà. Qua nghe báo cáo của đơn vị tư vấn và ý kiến các đại biểu dự họp, hầu hết các nội dung tham gia góp ý của Bộ Xây dựng tại 602/BXD-QHKT, ngày 28/02/2022 đã được tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện Đồ án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất một số định hướng và chỉ tiêu chủ yếu của Đồ án quy hoạch. Theo đó, quy hoạch cần bám sát định hướng lấy sông Hiếu làm trung tâm để phát triển, ngoài phạm vi nghiên cứu trực tiếp là trung tâm thành phố Đông Hà, cần quan tâm mở rộng kết nối với các huyện Cam Lộ, Gio Linh và Triệu Phong; quan tâm giải quyết các điểm yếu về trình trạng ngập úng, cấp thoát nước, kết nối giao thông…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045. Để hoàn thiện Đồ án quy hoạch, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn cập nhật các dữ liệu đảm bảo tình hình thực tiễn, đồng thời đề nghị cần dự kiến thêm 01 đơn vị hành chính cấp phường cho thành phố Đông Hà. Ngoài phương án 1 định hướng phát triển đô thị theo 4 phía Nam, Bắc, Đông Tây, kết nối với Gio Linh và Cam Lộ như đơn vị tư vấn đã đề xuất, cần có thêm phương án 2 là kết nối hướng biển với các khu đô thị Bắc Cửa Việt và Nam Cửa Việt để định hình không gian phát triển cho Đông Hà trong tương lai. Sau khi hoàn thiện đồ án trình Bộ Xây dựng thống nhất để sớm phê duyệt Đồ án theo quy định. (TL-VPTU)

 

86 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 523
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 523
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55667238