Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn HĐND tỉnh 

QTO - Chiều nay 1/2, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; các ủy viên BTV Tỉnh ủy; tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh tham dự làm việc.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả thiết thực. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh ngày càng đổi mới, khoa học. Đã ban hành 110 nghị quyết nhằm cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các nghị quyết ban hành sớm phát huy hiệu quả, có tính khả thi cao, tác động tích cực đến phát triển KT - XH, củng cố QP - AN.

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND đổi mới về hình thức, sát về nội dung. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Công tác phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan trong hoạt động HĐND đảm bảo chặt chẽ, đi vào nền nếp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn HĐND tỉnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh ngày càng đổi mới, khoa học- Ảnh: T.T

Năm 2023, Đảng đoàn HĐND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức tốt 4 kỳ họp xem xét các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm và cả năm 2023, kế hoạch năm 2024, các báo cáo theo luật định và các tờ trình, đề án trình kỳ họp. Tổ chức kỳ họp chuyên đề để giải quyết các vấn đề phát sinh cấp bách (nếu có).

Lãnh đạo công tác giám sát, khảo sát thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm và cả năm 2023. Giám sát các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và báo cáo của các cơ quan hữu quan theo luật định; xem xét báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh; chất vấn chuyên đề tại các kỳ họp và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn HĐND tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh sớm ban hành các nghị quyết đã thông qua để UBND tỉnh triển khai thực hiện - Ảnh: T.T

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát những khâu khó, việc khó mà BTV Tỉnh ủy đã xác định như giám sát đối với công tác quy hoạch; tiếp tục giám sát về Luật Đất đai của những năm trước để có cơ sở tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động giải phóng mặt bằng.

Cần nâng cao chất lượng nội dung chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tăng cường hiến kế, đề xuất giải pháp cụ thể để bổ sung vào nghị quyết, theo dõi việc chấp hành thực hiện tiến độ giám sát. Rà soát lại một số nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua, sớm ban hành để UBND tỉnh triển khai thực hiện...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá, năm 2022, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã bám sát các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo HĐND, các ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển KT - XH, củng cố QP - AN.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ rõ, một số kết quả giám sát của HĐND tỉnh sau một năm vẫn chưa có động thái thay đổi. Từ đó, yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh đã triển khai giám sát thì phải kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau giám sát; lựa chọn các chuyên đề giám sát quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đối với các nhiệm vụ này.

 

Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ, khoa học hơn nữa với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để các chuyên đề, đề án, dự án trình HĐND được thông qua và triển khai nhanh, hiệu quả. Đề nghị rà soát lại những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của Đảng đoàn HĐND tỉnh để nghiên cứu điều chỉnh, ví dụ liên quan đến nội dung quy chế làm việc để sửa đổi phù hợp, thuận lợi. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Thanh Trúc

323 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 662
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 662
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74082020