Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

Ngày 30/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phiên làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh để nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lượng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015  - 2020, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Qua đó đã giúp tỉnh nhận diện rõ hơn cơ hội phát triển, đón nhận được nhiều nhà đầu tư chiến lược tập trung vào các chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc biệt trong năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo chọn 30 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 110.000 tỷ đồng để khởi công và khánh thành. Đến nay, có nhiều dự án được triển khai đảm bảo tiến độ cam kết, một số dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc. Một số dự án trọng điểm có quy mô lớn như Cảng nước sâu Mỹ Thủy, Nhà máy nhiệt điện BOT 1, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy, dự án khu công nghiệp VSIP và một dự án năng lượng, dịch vụ - du lịch,… triển khai chậm, tiến độ không đạt kế hoạch cam kết, dự báo có một số dự án khó có khả năng để hiện thực hóa… vì vậy làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.  Những vướng mắc, khó khăn, chậm trễ trên vừa có nguyên nhân khách quan, vừa có nguyên nhân chủ quan. Qua phân tích, đánh giá tình hình, nổi lên một số nguyên nhân chủ yếu, đó là: do nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, chưa quyết tâm triển khai dự án; một số thủ tục chưa đảm bảo quy định; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng… Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị các sở, ngành cùng với UBND tỉnh rà soát, đánh giá, phân loại theo từng nhóm nguyên nhân để tập trung chỉ đạo tháo gỡ hiệu quả, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao sự chỉ đạo chuẩn bị của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đánh giá đúng tình hình thực tiễn của tỉnh để chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo chương trình hành động trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thông qua để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Thanh Lan

34 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 552
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 552
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23553113