Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019  

Trong 2 ngày 16 và 17/1/2020, tập thể và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương tại Đà Nẵng. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019. Các đại biểu đều nhất trí đánh giá: Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề ra các chủ trương đúng đắn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đạt được những kết quả toàn diện. Kinh tế tiếp tục đạt mức cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Thu ngân sách từ nội bộ nền kinh tế vượt xa dự toán được giao. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi, giảm thời gian, chi phí vật chất cho doanh nghiệp và người dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Cũng trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy duy trì nền nếp sinh hoạt, đúng quy chế làm việc; phong cách, lề lối làm việc có nhiều đổi mới, sát thực tiễn theo đúng tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, sáng tạo, chuẩn mực và hiệu quả. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khi ban hành được đổi mới theo hướng ngắn gọn, rõ chủ trương, giải pháp bảo đảm đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát thực tế và có tính khả thi cao.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc và khách quan, các đại biểu cũng cho rằng: Mặc dù trong năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp sát, đúng với tình hình thực tế song việc triển khai thực hiện ở dưới cơ sở còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa phát huy đầy đủ vai trò, phương thức lãnh đạo, chưa thực sự coi trọng công tác chính trị, tư tưởng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hạn chế, nhất là quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương mới của trung ương, của Tỉnh ủy... Các đại biểu đề nghị cần đánh giá rõ nét hơn sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đạt kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; làm rõ một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân khách quan; đề xuất các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, thống nhất với ý kiến đóng góp của các đại biểu. Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bảo đảm yêu cầu, nội dung, đề cương theo hướng dẫn của Trung ương; nội dung từng mục đánh giá, nhận xét sát đúng với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; bổ sung thêm những ưu điểm đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế yếu kém, nhất là nguyên nhân khách quan để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ trên tinh thần đoàn kết, chân tình, thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau. Thông qua kiểm điểm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 cũng như trong cả nhiệm kỳ tới. (HY- tổng hợp)

151 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 160
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 160
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17854885