Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp huyện 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005, của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản chỉ đạo các huyện, thị, thành uỷ thành lập Ban chỉ đạo cải cách tư pháp để giúp cấp ủy, ban thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại địa phương.

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp huyện có thành phần cứng gồm : Đồng chí Bí thư cấp uỷ (hoặc Phó Bí thư Thường trực cấp uỷ) làm trưởng ban; Chánh án TAND huyện làm phó trưởng ban thường trực; các thành viên gồm: Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND, Trưởng công an, Viện trưởng VKSND, Trưởng phòng tư pháp; Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự; Chánh văn phòng hoặc Phó Chánh văn phòng cấp uỷ. Về tổ giúp việc, trên cơ sở Tổ tham mưu giúp việc của cấp uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng hiện có, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ kiện toàn, bổ sung thêm thành viên để tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo CCTP huyện. Sau khi có quyết định thành lập, Ban chỉ đạo CCTP huyện phải xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên; chỉ đạo công tác của tổ tham mưu giúp việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác CCTP hàng năm giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ CCTP theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; các chủ trương của Trung ương, Ban chỉ đạo CCTP Trung ương và của Tỉnh uỷ. Trước mắt, xây dựng chương trình CCTP 6 tháng cuối năm 2017 để chỉ đạo thực hiện.

Việc thành lập ban chỉ đạo CCTP cấp huyện hoàn thành chậm nhất đến giữa tháng 6/2017 và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Nội chính). Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo CCTP tỉnh, chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thành lập và hoạt động của ban chỉ đạo CCTP ở các huyện, thị, thành uỷ. Hải Yến-VPTU

 

 

1483 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 187
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 187
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17819633