Ban Thường vụ Tỉnh uỷ duyệt Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Ngày 31/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để duyệt Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên làm việc. Cùng dự có các đồng chí UVTV Tỉnh ủy là Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh ủy.

Sau khi nghe Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các kiến nghị, đề xuất; Báo cáo thẩm định của Ban Dân vận Tỉnh ủy về nội dung các văn kiện; Báo cáo thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về đề án nhân sự; ý kiến tham gia của các đồng chí đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Theo đó, để chuẩn bị cho Đại hội lần này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành Đại hội nhiệm kỳ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời, tập trung chuẩn bị nội dung các văn kiện, đề án nhân sự và các nội dung phục vụ cho Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Trên cơ sở thẩm định của Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ý kiến tham gia của các đồng chí đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh các Báo cáo để trình Đại hội. Trong đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần nghiên cứu, điều chỉnh chủ đề theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, dễ nhớ, đảm bảo các thành tố bao trùm được nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ mới, đồng thời có tính hiệu triệu cao. Phần đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh: Báo cáo cần đánh giá rõ hơn, sâu hơn các hoạt động, phong trào để làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những nét đặc thù, riêng có của Công đoàn Quảng Trị, như thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên người lao động; vận động xây nhà ở công vụ cho giáo viên vùng khó; Chương trình “Tết Sum vầy” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán… Mặt khác, cần nêu được hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai công tác công đoàn với Mặt trận, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương…Về bài học kinh nghiệm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần nghiên cứu rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể từ trong thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, phải thể hiện được nét riêng trong hoạt động công đoàn.Về khâu đột phá, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cần nghiên cứu lựa chọn các khâu đột phá cho phù hợp; trong đó, cần đón đầu trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều Chương trình, Dự án động lực, trọng điểm của tỉnh đã và sẽ được khởi động, nhất là việc hình thành Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các khu kinh tế, khu dịch vụ du lịch của tỉnh sẽ tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nhiều nhà đầu tư, tạo thêm việc làm cho người lao động, từ đó xác định nhiệm vụ đột phá để đồng hành cùng người lao động, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng các thiết chế cho người lao động. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đột phá chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong tỉnh; lưu ý, đã xác định khâu đột phá thì đồng thời phải xây dựng hệ thống các giải pháp để triển khai thực hiện. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới: Đề nghị rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Về nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất với báo cáo thẩm định số 884-BC/BTCTU, ngày 30/8/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, theo đó: Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 33 đồng chí; tại Đại hội bầu 30 đồng chí. Số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ là 11 đồng chí; tại Đại hội bầu 9 đồng chí. Số lượng UBKT 9 đồng chí, tại Đại hội bầu 7 đồng chí. (Các trường hợp còn thiếu sẽ tiến hành bổ sung khi có nhân sự kiện toàn). Thường trực LĐLĐ tỉnh là 04 đồng chí, gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triệu tập Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII trong 2 ngày (ngày 2-3/10/2023) như đề xuất của LĐLĐ tỉnh. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình hợp lý để tổ chức thực hiện. Đồng ý tặng Bức trướng của Tỉnh uỷ cho LĐLĐ tỉnh nhân dịp Đại hội; Giao Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, đề xuất nội dung; Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ thẩm định trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.  Thủy Phương

515 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 677
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 677
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79679124