Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023 

Chiều nay 11/4, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình công tác trọng tâm, chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch bổ sung chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (BCĐ) như: tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 30/12/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023 triển khai trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo việc thực hiện kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đến ngày 31/3/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan trung ương.

Về kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 04 -TB/BCĐ, ngày 20/2/2023 của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tại phiên họp thứ 3, các thành viên BCĐ, cơ quan thường trực BCĐ đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm, chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch bổ sung chương trình công tác năm 2023 của BCĐ.

Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực gắn với nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu bằng nhiều hình thức.

Cùng với đó, thông qua hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; sơ kết, tổng kết chuyên đề đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát phát hiện những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch trong các cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với PCTN, tiêu cực.

Sơ kết Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Qua đó, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác PCTN, tiêu cực gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi tài sản các vụ án, vụ việc đã được phát hiện.

 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tình hình hoạt động, sử dụng các trụ sở công, các công trình đầu tư công trên địa bàn, kể cả trụ sở của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn để có giải pháp xử lý phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài sản công, chống thất thoát, lãng phí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 7/4/2023 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa nội dung công tác PCTN, tiêu cực vào hội nghị thông tin cho cán bộ nghỉ hưu diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Cuộc họp đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tháng trong 4/2023. Đó là tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình công tác trọng tâm, chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch bổ sung chương trình công tác năm 2023 của BCĐ.

Đồng thời tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành quy định việc xác định các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Quy trình tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, của cán bộ, đảng viên gửi đến BCĐ và các thành viên BCĐ. Triển khai việc khảo sát, điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Lệ Như

1383 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1234
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1234
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80262138