Ban Chỉ đạo 25 tỉnh tổng kết công tác tôn giáo năm 2021 

Ngày 7/1, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 25 tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 25 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, công tác tôn giáo tiếp tục được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, các tổ chức tôn giáo đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh bệnh Covid-19. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo được chú trọng. Các cấp, ngành, đơn vị liên quan đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký; phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo…Hệ thống chính trị các cấp đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường quản lý, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo công tôn giáo các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo tại cơ sở, không để xảy ra những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 25 tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo năm 2021, đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022 đã được xác định tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tốt trong thời gian tới cụ thể: các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tôn giáo và công tác tôn giáo trong điều kiện thích ứng với các cấp độ dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương thức vận động quần chúng, chức sắc tôn giáo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, biểu dương và nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Mặt khác, các cấp, các ngành chủ động nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp lễ trọng của tôn giáo; phát huy tốt vai trò của đội ngũ cốt cán trong tôn giáo, từ đó tuyên truyền, vận động Nhân dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./. Lê Yên

251 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 661
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 661
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52017401