Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục
1921/CT-BGDĐT 31/05/2017 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị v/v tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
505/CT-BGDĐT 28/02/2017 Các cơ quan khác Chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
5972/CT-BGDĐT 03/01/2017 Các cơ quan khác Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
37-KL/TU 28/11/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025
03-CT/TU 15/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập
13-CTr/TU 15/01/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ  giai đoạn 2015- 2030”
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 542
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 544
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17087500