Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương đảng (khoá IX)“Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong nội bộ Nhân dân; củng cố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác gia đình ở tỉnh ta sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 02/7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong thời điểm các mục tiêu nhiệm vụ về công tác gia đình được đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV “Về công tác dân số - gia đình và trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa” đã hết thời hạn thi hành .

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; để Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt kết quả tốt, ngày 25/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại về chính sách công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/5/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh về chính sách công tác cán bộ nữ. Tham dự buổi đối thoại có các đồng chí: Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Lan Hương, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Bí thư Thành ủy Đông Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy; 88 cán bộ nữ giữ các chức vụ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba

Ngày 19/5/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Cuba do đồng chí Susely Morfa González, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Cuba làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVBTVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 15/5/2018, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII đã được tổ chức; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Quảng Trị thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6: Quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đang được tỉnh Quảng Trị triển khai tích cực, bài bản và khá quyết liệt, đồng bộ. Thông tấn xã Việt Nam có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn quan trọng này.

Sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Trong những ngày này, cán bộ đoàn viên, CNVC, LĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đang mở đợt thi đua cao điểm với những hoạt động tích cực, thiết thực; nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đoàn Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam

Ngày 26/4/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xã giao bà Lianys Torres Rivera - Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành hội nghị bàn và quyết định thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 kháo XII. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị.
Trang 6 trong 30 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 143
    • Thành viên Thành viên 9
    • Tổng Tổng 152
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5121311