6 tháng: Phát hiện 122 văn bản trái luật 

(ĐCSVN) - Qua kiểm tra, các Bộ, ngành, địa phương bước đầu phát hiện 122 văn bản trái nội dung, thẩm quyền, trong đó có 66 văn bản đã được xử lý.

Theo Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2019, chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tiếp tục được chú trọng, nâng cao. Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định 171 đề nghị xây dựng VBQPPL . Toàn ngành đã thẩm định 2.853 dự thảo VBQPPL (giảm hơn 19% so với cùng kỳ 2018), trong đó Bộ Tư pháp đã thẩm định 105 dự thảo; Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định 300 dự thảo và 2.448 dự thảo do các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thẩm định.

Đối với công tác kiểm tra VBQPPL, các Bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền 6.454 VBQPPL (giảm 18% so với cùng kỳ năm 2018); qua kiểm tra, bước đầu phát hiện 122 văn bản trái nội dung, thẩm quyền (giảm 40,5%); có 66/122 văn bản đã được xử lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: TH.

Trong đó, riêng tại Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 1.226 văn bản (gồm 170 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang bộ; 1.056  văn bản của địa phương); phát hiện 70 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền (gồm 07 văn bản của các Bộ, 63 văn bản của địa phương) và 12 văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa QPPL (01 văn bản cấp Bộ và 11 văn bản của địa phương). Bộ đã tập trung mạnh vào việc xử lý các văn bản trái pháp luật; đến nay, có 29/82 văn bản đã được xử lý.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giúp cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan dễ dàng hơn trong tiếp cận, áp dụng các quy định của pháp luật .

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của các Bộ, ngành đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được khắc phục hiệu quả, vẫn còn “nợ” 07 văn bản. Việc rà soát, đề xuất sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính chưa kịp thời. Việc xử lý văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền vẫn còn chậm…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp tập trung kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản…/.

Thu Hằng

343 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Giáo dục

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 232
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 232
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15963753