6 tháng đầu năm, xử lý 1.719 lượt đơn khiếu nại lĩnh vực TN&MT 

(ĐCSVN) – Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã triển khai tích cực và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; trong đó, đã phân loại và xử lý 1.719 lượt đơn khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực TN&MT.
6 tháng đầu năm, xử lý 1.719 lượt đơn khiếu nại lĩnh vực TN&MT

6 tháng đầu năm, Bộ đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 và chấp thuận kế hoạch kiểm tra của các đơn vị trực thuộc Bộ; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo thời gian, nội dung ghi trong kế hoạch được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, thống nhất đối tượng thanh tra trước khi thành lập đoàn thanh tra theo quy định.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch COVID-19, Bộ đang tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch kiểm tra năm 2020 theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng trong Kế hoạch, tập trung thanh tra đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ cũng đã tiếp 88 lượt với 216 người, có 10 lượt đoàn đông người (125 người), So với cùng kỳ năm 2019, số lượt tiếp dân giảm 85 lượt, số đoàn đông người giảm 07 lượt và số người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Bộ giảm 110 người.

Đặc biệt, Bộ đã phân loại và xử lý 1.719 lượt đơn khiếu nại, tố cáo; đã thẩm tra, xác minh 16/17 vụ việc (11 vụ việc từ năm 2019); báo cáo Thủ tướng Chính phủ 06 vụ việc. Thẩm tra, xác minh 29/30 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ (23 vụ việc năm 2019),đã có quyết định giải quyết 22 vụ việc, trong đó: 05 vụ việc khiếu nại đúng và 17 vụ việc khiếu nại sai.

Bên cạnh đó, Bộ đã tiếp tục triển khai có hiệu quả Đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường. Tính đến ngày 18/06/2020, đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã nhận được tổng số 1.521 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 1.005 vụ, 21 việc đã được xử lý và còn lại 516 vụ việc các địa phương đang xử lý.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động những tháng cuối năm, Bộ sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra định kỳ, tập trung thanh tra, kiểm tra các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, tập trung lực lượng để giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc tồn đọng kéo dài để đảm bảo ổn định trật tự, chính trị xã hội tại các địa phương trong năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân không để xảy ra các điểm nóng phức tạp./.

 
Bích Liên
216 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Giáo dục

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 651
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 651
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 71330883