Xem với cỡ chữ  

Báo cáo 335-BC/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của  Bộ Chính trị khoá IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”


335-BC/TU
06/08/2015
Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của

 Bộ Chính trị khoá IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”

Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo cáo
Khóa XV

: bc 335.06.08.2015.doc

:


Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh trong tình hình mới.
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính và thực hiện Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác văn thư - lưu trữ của cấp uỷ Đảng
Chỉ thị về tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới
Chỉ thị về việc phát triển nguồn nhân lực cho miền núi và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam”
Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW  (khóa IX) "về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các sự kiện, ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010 và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ III.
BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81598761