Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 32-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính 


32-CT/TU
21/09/2015
Phạm Đức Châu

Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Chỉ thị
Khóa XV

: ct 32.21.08.2015.doc

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597898