Xem với cỡ chữ  

Chỉ thị 25/CT-TTg Chính phủ: Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường


25/CT-TTg
31/08/2016
Nguyễn Xuân Phúc

Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Chính phủ
Chỉ thị

: 6192547E434D463F95D59F5F990EA6BD.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 272
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 272
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13234779