2.980 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2017  

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng, nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2017 cho 2.980 đảng viên có đủ 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng.

Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016, của Ban Chấp hành Trung ương và Công văn số 1972-CV/BTCTW, ngày 19/12/2016, của Ban Tổ chức Trung ương về việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, Đảng bộ tỉnh có 2.712 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng và truy tặng 45 năm tuổi đảng (trong đó tặng 2.288 đồng chí, truy tặng 424 đồng chí); đảng viên được xét tặng theo định kỳ đợt 19/5 là 268 đồng chí, trong đó có 07 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 03 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 05 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 29 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 106 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 02 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 15 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 101 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng là sự tiếp tục khẳng định, ghi nhận đối với công lao đóng góp của những đảng viên đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây vừa là sự động viên kịp thời đối với những đảng viên cao tuổi, đồng thời đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đảng viên trong việc tặng Huy hiệu Đảng.

Những đơn vị có số đảng viên được tặng, truy tặng nhiều đợt này là Đảng bộ huyện Vĩnh Linh: 1.503 đảng viên, Đảng bộ thành phố Đông Hà: 419 đảng; Đảng bộ huyện Gio Linh: 263 đảng viên.

                                                                                                         Nguyễn Phương Hoạt-Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị

 

1519 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 815
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 816
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81598570