Xem với cỡ chữ  

Kế hoạch 141-KH/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


141-KH/TU
01/08/2019
Nguyễn Văn Hùng

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Kế hoạch

: kh 141. 01.8.2019.PDF

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 182
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 182
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17034541