UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể 

(QT) – Hôm nay 7.11.2018, với sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp phiên toàn thể để cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng.

Các báo cáo, tờ trình, đề án dự kiến trình kỳ họp thứ 9, HĐND khóa VII gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, kế hoạch năm 2019; Thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và phương án phân bổ năm 2019; Thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Thực hiện kế hoạch biên chế hành chính năm 2018, kế hoạch năm 2019; Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018; Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII đến nay; Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh; Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh cùng một số nội dung, vấn đề quan trọng khác.

 

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự báo tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt trên 19.071 tỉ đồng, tăng 7,26% so với năm 2017, đạt kế hoạch đề ra. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.750 tỉ đồng; công nghiệp - xây dựng trên 4.675 tỉ đồng; dịch vụ trên 9.680 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 42,6 triệu đồng/kế hoạch 42 triệu đồng, tăng 8,67% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đến ngày 18/10/2018 đạt 1.932,9 tỉ đồng, bằng 74,43% dự toán năm và tăng 12,07% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 18/10/2018 đạt trên 5.292 tỉ đồng, bằng 69,68% dự toán năm và tăng 16,66% so với cùng kỳ năm trước. Đánh giá của UBND tỉnh cũng cho biết, các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng; khu vực nông - lâm - thủy sản; thương mại, du lịch và dịch vụ; công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể, thu hút đầu tư cũng như lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển tích cực...

 

Về kế hoạch năm 2019, UBND tỉnh xác định một số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 8 - 8,5% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 20.000 - 21.000 tỉ đồng; tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.108 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 29.900 tỉ đồng; có thêm 6 - 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời xác định 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.

 

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu và chi ngân sách trên địa bàn. Trong đó, ngành thuế dự báo thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt và vượt dự toán đề ra; ngành hải quan nêu một số khó khăn trong thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu và cho rằng dự toán thu năm 2018 có khả năng đạt; ngành tài chính làm rõ cơ cấu thu, các khoản chi. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nêu các vấn đề liên quan đến đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn và cho biết đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tổ chức lấy ý kiến của các ngành và địa phương, đồng thời đề nghị UBND, HĐND tỉnh xem xét sớm thông qua đề án này để triển khai thực hiện. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp làm rõ mức chi, đối tượng của quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan hoạt động tư pháp, giám định viên tư pháp và cơ sở pháp lý để ban hành các quy định, đề án này. Về các đề án xóa phòng học tạm, mượn, xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên giai đoạn 2018 - 2025, thực hiện chính sách đối với nhân viên dinh dưỡng trong các trường mầm non công lập giai đoạn 2019 - 2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết việc xây dựng và trình các đề án này dựa trên các quy định hiện hành, đồng thời làm rõ phương án, nguồn kinh phí thực hiện, định mức chi đối với nhân viên dinh dưỡng; phương án xây dựng nhà ở công vụ, xóa phòng học tạm, mượn và việc huy động kinh phí, phân kỳ đầu tư. Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ thêm một số vấn đề xung quanh đề án thực hiện chính sách đối với nhân viên nuôi dưỡng trong các trường mầm non; kế hoạch biên chế hành chính...

 

Về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lãnh đạo các ngành cũng đề nghị nên giữ chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt ở mức 26 vạn tấn, không nâng lên 26,5 vạn tấn do năm 2019 sản xuất nông nghiệp được dự báo chịu nhiều tác động tiêu cực của yếu tố thời tiết. Bên cạnh đó cũng cần giảm chỉ tiêu trồng mới rừng tập trung; làm rõ thêm số vấn đề, số liệu về phát triển công nghiệp, lĩnh vực năng lượng, thu hút đầu tư các dự án kinh tế động lực ở Khu kinh tế Đông Nam; xây dựng chính quyền điện tử; an sinh xã hội, xuất khẩu lao động cùng một số vấn đề khác.

 

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đánh giá cao sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII của các cơ quan liên quan cũng như ý kiến tham gia và thống nhất của các đại biểu. Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những kết quả đạt được là rất quan trọng bởi hầu hết các chỉ tiêu không những đạt mà còn vượt so với nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và Cục Thống kê tỉnh cần kiểm chứng, đánh giá lại số liệu của hai chỉ tiêu để đảm bảo tính khách quan và chính xác hơn. Về kế hoạch năm 2019, chỉ tiêu tăng trưởng từ 8 - 8,5% là rất khả thi bởi trong năm sẽ có nhiều dự án lớn về năng lượng được đưa vào hoạt động hoặc triển khai xây dựng; khởi công một số dự án công nghiệp, dịch vụ du lịch và đây chính là động lực cơ bản để thúc đẩy các mục tiêu, lĩnh vực khác phát triển. Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra cần phải tập trung triển khai tốt sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi kịp thời các diện tích thiếu nước sang trồng các loại cây thích hợp hơn gắn với ứng dụng các phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước bởi năm 2019 được dự báo tình hình khô hạn có thể kéo dài. Quan tâm tổ chức tốt hoạt động khai thác thủy sản trên biển và phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững, nhất là nuôi tôm hai giai đoạn. Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, mở rộng sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, phù hợp với địa phương;  nghiêm khắc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các địa phương, chủ rừng để mất rừng.

 

Về công nghiệp - xây dựng, các ngành và địa phương tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư triển khai các dự án, đưa các dự án vào hoạt động. Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ cần khai thác tốt dư địa để phát triển, nhất là du lịch và các dịch vụ đi kèm, dịch vụ logistics. Nâng cao chất lượng mọi mặt của giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương. Làm tốt công tác dự báo và nắm chắc tình hình để giải quyết hiệu quả, kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

 

Về các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, đồng thời yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện đối với những văn bản mà đại biểu dự phiên họp đã có ý kiến gửi Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện các công việc tiếp theo, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho kỳ họp.

 

                                                                                                      H.N

1261 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 235
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 240
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7783810