Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 

(QT) – Hôm nay 7.1.2020, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ và kí cam kết năm 2020. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

 

Trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kì 2015 – 2020 đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân và Bí thư Thành ủy Đông Hà Võ Văn Hưng – Ảnh: Q.H

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019 - Ảnh: Q.H​

 

Các đại biểu kí cam kết trách nhiệm năm 2020 – Ảnh: Q.H​

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ đề năm và công tác xây dựng Đảng năm 2019 - Ảnh: Q.H​

 

Năm 2019, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện đi vào chiều sâu các chủ trương, giải pháp, cách làm mới về công tác xây dựng Đảng đã được đề ra trong những năm đầu nhiệm kì, được thực tiễn khẳng định là sáng tạo, hiệu quả. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2019 là: “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển” với các giải pháp trọng tâm về nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quyết liệt, dồn sức trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lí. Xác định thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là xây dựng nông thôn mới và thực hiện các dự án động lực là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực” cùng nhiều chủ trương, chương trình, hoạt động khác. Nhờ đó, năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

 

Lần đầu tiên sau 7 năm tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 7,72%; thực hiện đạt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, việc quyết liệt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Năm 2019, tiết kiệm chi ngân sách đạt gần 100 tỉ đồng.

 

Công tác tổ chức sắp xếp, sáp nhập thôn, xã trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện bài bản với mục tiêu sau sáp nhập là ổn định dân cư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đảm bảo trật tự trị an ở cơ sở. Gắn thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã bám sát 2 trọng tâm, 5 đột phá mà Nghị quyết Trung ương 7 đề ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cho cán bộ trước mắt và lâu dài. Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2020 – 2025 được quan tâm thực hiện tốt.

 

Cũng trong năm 2019, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, tạo sự đồng bộ, chặt chẽ, thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật đảng.

 

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp có sự đổi mới, chú trọng về chất lượng, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực quan trọng; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị... Qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xử lí tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

 

Qua 3 năm triển khai, chủ trương kí cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả. Đến nay, triển khai thực hiện cam kết đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Hầu hết các nội dung cam kết đều được triển khai nghiêm túc, bài bản, tỉ lệ hoàn thành đạt cao, tác động tích cực đối với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

 

Nhiều địa phương, đơn vị có nhiều nội dung được triển khai sáng tạo, linh hoạt nên kết quả đạt được vượt kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

 

Năm 2020, thực hiện chủ đề “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng.

 

Yêu cầu đặt ra là lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, tạo nền tảng vững chắc cho việc về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2020 - 2025. Trong đó, một số công việc quan trọng là: Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự, đảm bảo quy trình, quy chế, quy định của Đảng; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trước, trong và sau đại hội; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội…

 

Trên cơ sở phương hướng đề ra, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật đảng; nội chính và phòng chống tham nhũng; dân vận… Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đưa ra 7 giải pháp cụ thể yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cam kết trách nhiệm trong năm 2020.

 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những mô hình mới, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng; thẳng thắn chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; bàn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới…

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019. Năm qua, Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực xây dựng Đảng thực sự vững mạnh, đủ sức, đủ năng lực để lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, được Trung ương ghi nhận và các tỉnh, thành bạn nghiên cứu, học tập. Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2019 là đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, từng bước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra; làm tốt công tác cán bộ, không có tư tưởng cục bộ địa phương, chạy chức chạy quyền; công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình; mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng gắn bó máu thịt… Với những nỗ lực, điểm sáng trên, Quảng Trị đã bắt nhịp được đà phát triển của cả nước. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường.\

 

Trên tinh thần nhìn nhận rõ kết quả đạt được và quyết tâm khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế, năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội đảng các cấp và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó chú ý tập trung xây dựng đề án Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có đủ năng lực, trí tuệ, luôn đoàn kết; tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để làm tốt hơn, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác quản lí, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là ưu tiên sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị hành chính; chủ động kiện toàn bộ máy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ số lượng, có chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác dân vận…

 

Trong khuôn khổ hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kì 2015 – 2020 đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân và Bí thư Thành ủy Đông Hà Võ Văn Hưng.

 

Với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã kí cam kết trách nhiệm năm 2020 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019. 19 tập thể trong tỉnh được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ đề năm và công tác xây dựng Đảng năm 2019.

 

Q.H

851 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 167
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 167
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17134892