Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020 

(QTO) - Chiều nay 15/7/2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã tiến hành kiểm tra 129 tổ chức đảng và 88 đảng viên. Trong đó, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ; đối với BTV Thành ủy Đông Hà về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020.

 

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 126 tổ chức đảng và 44 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp… UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng cấp dưới và 13 đảng viên.

 

Cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung chỉ đạo và tham mưu để thực hiện tốt công tác đại hội đảng bộ cấp cơ sở; chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở để tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, từ đó xử lý và trả lời người tố cáo đúng quy định của Đảng. Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, không có trường hợp khiếu nại kỷ luật…

 

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng khẳng định công tác kiểm tra, giám sát phải tránh tình trạng “đóng dấu chất lượng” mà phải phát hiện những sai phạm, thiếu sót của các cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng để “đi trước một bước’, sớm chỉ ra những sai phạm và chuyển kết luận cho cơ quan điều tra. Đặc biệt là nắm chắc tình hình để tham mưu cấp ủy kịp thời khắc phục, xử lý ngay những sai phạm của tổ chức, cá nhân nhằm hạn chế hậu quả.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, nhiệm vụ quan trọng của UBKT các cấp là tham mưu cấp ủy để thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội. Tiến hành rà soát để hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 và chương trình toàn khóa. Tập trung xử lý tốt đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Xử lý đơn thư đúng quy định, quy trình, phải phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giải quyết kịp thời.

 

Tham mưu thực hiện toàn diện các quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động, kịp thời nắm tình hình đảng viên vi phạm, vào cuộc khẩn trương, kết luận kịp thời để hỗ trợ tích cực cho công tác nhân sự đại hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện tự suy thoái để ngăn chặn, tránh để lọt vào cấp ủy.

 

Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát để tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, chú trọng đi sâu vào lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như công tác cán bộ, quản lý đầu tư…Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát chuyên đề. UBKT phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy tham mưu công tác thẩm định nhân sự đại hội và chuẩn bị nhân sự UBKT cấp tỉnh, huyện theo đúng quy định.

 

Sau đại hội, UBKT các cấp tập trung tham mưu cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức cơ quan UBKT hoạt động ngày càng hiệu quả.

 

H.N.K

118 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 168
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 168
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17854765