Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020: Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh 

(QT) - Sáng nay 28.2.2020, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng chủ trì hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

Trong năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham mưu thực hiện đồng bộ và cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương. Nhờ đó, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được tinh, gọn, hoạt động hiệu quả, góp phần giảm chi tiêu thường xuyên, tăng đầu tư phát triển.

 

Tập trung tham mưu, thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Quan tâm củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

 

Qua nghe báo cáo, hội nghị thống nhất cao với báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019.

 

Trong phiên thảo luận, các đại biểu nêu đề xuất, kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc như: Việc đưa công an chính quy về các xã còn gặp một số khó khăn nhất định. Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động bán chuyên trách, cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập các xã. Công tác phát triển đảng viên tại các địa phương gặp khó khăn vì sự chuyển dịch lực lượng lao động về các thành phố, đô thị lớn hoặc đi xuất khẩu lao động, gây sự thiếu hút lao động trẻ ở địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng nhấn mạnh, việc sắp xếp cán bộ, tinh giản bộ máy hệ thống chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hướng giải quyết phù hợp.

 

Đồng thời, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm cán bộ. Đề nghị ban thường vụ cấp huyện có sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát đối với ban tổ chức cấp ủy để giúp các cơ quan tham mưu, xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng đảng tại địa phương.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo công tác đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường chỉ đạo củng cố, phát triển tổ chức đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; chú trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ, tiếp tục bổ sung và sắp xếp đội ngũ công chức trong cơ quan, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

 

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen đối với 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

          Trần Tuyền

392 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 185
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 185
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17022984