Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

(QTO) - Sáng nay 30/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi tọa đàm.

 

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm - Ảnh: H.T

 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: H.T

 

Những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng đã có nhiều bước chuyển biến sâu sắc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên giáo ngày càng nhanh nhạy, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn. Công tác tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống; công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận đã nhanh nhạy, kịp thời hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng chủ động và có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Hòa chung mạch nguồn, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác như: giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, công tác lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng, công tác dư luận xã hội, công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, công tác khoa giáo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo cũng đã cùng ôn lại những giai đoạn, chặng đường lịch sử vẻ vang ngành tuyên giáo của Đảng, gắn liền với sự phát triển của tỉnh và của đất nước.

 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở trong suốt 90 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm tái lập lại tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Sự đóng góp của công tác tuyên giáo thể hiện nổi bật ở các mặt như tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hoàn thành việc xây dựng, biên soạn các tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1930- 2000 và chỉ đạo biên soạn lịch sử các đảng bộ cấp huyện, cấp xã, lịch sử, truyền thống các ngành; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên không gian mạng; tham mưu toàn diện cho các cấp ủy Đảng các vấn đề về công tác lý luận, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực chuyên sâu như công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo… từ đó góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới Việt Nam.

 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị thời gian tới, ngành tuyên giáo cần phải tiếp tục nắm bắt tình hình, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu, nhất là trên trận địa tư tưởng; phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng chủ công trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ và trong lĩnh vực khoa giáo; thường xuyên quan tâm, xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới.

 

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vinh dự được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 5 năm qua; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành tuyên giáo.

 

Hà Trang

377 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 697
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 697
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 22583847