Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (*) 

Ngày 09/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Hôm nay, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, tôi xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đã về dự Hội nghị, xin chúc mừng các đồng chí đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa các đồng chí,       

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào ngày Chủ nhật 23/5/2021. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng trong năm 2021 nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội sau 35 năm đổi mới, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, bùng phát trở lại.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch triển khai của Hội đồng bầu cử quốc gia, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan liên quan đến công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương khẩn trương ban hành các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của Ủy ban bầu cử tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể nhân dân; sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện công khai, minh bạch trong từng bước tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Công tác an ninh trật tự, y tế, các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, điều kiện thiết bị phục vụ bầu cử được đảm bảo. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Cùng với đó là phương pháp, tinh thần, quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát tận cơ sở, khối xóm đã tạo sự lan tỏa từ trên xuống, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng đã thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, xử lý các tình huống nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả; không phát sinh các khiếu nại, tố cáo hoặc vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử.

Trong Ngày hội non sông - 23/5/2021, cùng với cử tri của cả nước, cử tri tỉnh nhà đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một điểm mới trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh ta lần đầu ghi nhận hàng trăm cử tri là công dân mới được nhập tịch từ nước bạn Lào.

Với tỉ lệ 99,77% số cử tri đi bầu, đã bầu được 06 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 291 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 2.821 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng lên,bảo đảm tỷ lệ trẻ, nữ, ngoài Đảng.

Kết quả này vừa phản ánh cách thức tổ chức, vừa phản ánh nền tảng vững mạnh của hệ thống chính trị, nhất là niềm tin của nhân dân sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng, một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng các cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cho chính quyền bốn cấp trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn toàn thể cử tri, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã cùng với Ủy ban bầu cử tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính thưa Hội nghị,

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi đồng tình cao với đánh giá về những hạn chế, nguyên nhân đã được thể hiện trong Báo cáo tổng kết. Tôi xin nhấn mạnh thêm vấn đề còn hạn chế được rút ra trong công tác bầu cử như sau:

- Thứ nhất, bên cạnh việc tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,77%, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (6), đại biểu HĐND tỉnh (50) thì việc bầu thiếu đại biểu HĐND ở cấp huyện và cấp xã đang là vấn đề rất đáng để chúng ta nhìn nhận thấu đáo hơn. Tại hội nghị này, chúng ta cùng tập trung phân tích nguyên nhân của những hạn chế này. Cụ thể: Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tại một số địa phương còn chung chung, chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để chỉ đạo nên có việc thiếu chặt chẽ, thiếu kịp thời. Một số địa phương chưa làm tốt về công tác nhân sự, việc ấn định đơn vị bầu cử, phân bổ ứng cử viên chưa hợp lý, để số dư nhiều hơn số dư tối thiểu nên bị phân chia phiếu dẫn đến tình trạng bầu thiếu đại biểu.  

- Thứ hai, qua quá trình lãnh chỉ đạo và theo dõi của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp, nhận thấy: công tác lãnh, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát… ở một số địa phương chưa tốt, một số cấp ủy chưa chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân để phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, nên thông tin đến với người dân còn hạn chế; việc giới thiệu nhân sự tham gia tổ kiểm phiếu có nơi chất lượng chưa cao, dẫn đến công tác kiểm phiếu bầu cử ở một số tổ bầu cử vẫn còn chậm, phải tổ chức kiểm phiếu nhiều lần....

Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta cũng tập trung thảo luận, đánh giá, bổ sung, phân tích sâu hơn những hạn chế, bất cập và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện pháp luật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước… của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới, cũng như việc lãnh chỉ đạo công tác bầu cử trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Kính thưa các đồng chí,

Vui mừng với kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thẳng thắn nhìn nhận lại những hạn chế, tồn tại. Chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao vào năm 2025 và nhóm tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh.

Trước mắt, tôi đề nghị HĐND tỉnh khóa mới cần chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất - một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự của bộ máy nhà nước cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo theo luật định để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một lần nữa, xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể các đồng chí. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cám ơn.

 (*) Đầu đề do Báo Quảng Trị đặt.

75 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 218
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 218
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 31642543