Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với BTV Huyện ủy Gio Linh: Gio Linh chú trọng giải pháp thay đổi tỉ trọng các ngành kinh tế phù hợp, nâng dần mức sống của người dân 

(QT) – Hôm nay 24.2.2020, tổ công tác Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gio Linh về tình hình sáp nhập thôn và các đơn vị hành chính cấp xã; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc.

Huyện Gio Linh có 152 thôn, khu phố, sau sáp nhập giảm còn 97 thôn, khu phố. Đến nay, các đơn vị thôn, khu phố sau sáp nhập đã hoạt động ổn định. Đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Gio Linh có 9 xã thuộc diện sáp nhập. Ngày 18/2/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã ban hành quyết định thành lập 2 đảng bộ xã mới là Đảng bộ xã Phong Bình và Đảng bộ xã Linh Trường; giải thể Đảng bộ xã Gio Thành và chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên về Đảng bộ xã Gio Hải và Đảng bộ xã Gio Mai.

 

Sau sáp nhập, toàn huyện còn 38 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn, giảm 4 đảng bộ xã, thị trấn. Về công tác cán bộ tại các xã có sắp xếp, sáp nhập, các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng đề án BCH đảng bộ, BTV đảng ủy và phương án bố trí cán bộ trong hệ thống chính trị. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ cơ bản đảm bảo theo quy định.

 

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Huyện ủy Gio Linh chọn Đảng bộ xã Gio Quang và Đảng bộ Mặt trận và các đoàn thể huyện tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm nhằm chỉ đạo chung đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ xã Linh Hải thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 2. Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2020. Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 2 gửi lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức liên quan. Địa phương đang tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt.

 

Tại buổi làm việc, BTV Huyện ủy Gio Linh kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở làm việc tại một số xã mới sáp nhập do địa bàn quá rộng, người dân gặp khó khăn trong thực hiện các giao dịch hành chính, nhất là tại xã Phong Bình sau khi sáp nhập 2 xã Gio Bình và Gio Phong. Kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, những người làm việc không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do dôi dư trong bố trí, sắp xếp, đồng thời đề xuất tỉnh có chế độ hỗ trợ thêm để động viên cán bộ phải nghỉ việc. Gio Linh cũng đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp nhân sự để đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã, cần tỉnh có giải pháp tháo gỡ.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao tình hình thực hiện sáp nhập thôn và các đơn vị hành chính cấp xã cũng như công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở huyện Gio Linh. Đồng thời nhấn mạnh, BTV Huyện ủy Gio Linh cần tiếp tục tạo sự thống nhất, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã gắn đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới.

 

Mục tiêu của việc sáp nhập là làm cho đơn vị hành chính cấp xã mạnh lên, nhất là đối với xã Linh Trường, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sau khi sáp nhập 2 xã Vĩnh Trường và Linh Thượng, BTV Huyện ủy có thể xem xét điều động cán bộ có năng lực lên đảm nhận các chức vụ chủ chốt trong nhiệm kỳ tới để thúc đẩy địa phương này phát triển.

 

Bên cạnh đó, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cần gắn với việc sắp xếp lại công việc ở địa phương mới thành lập, đảm bảo không ảnh hưởng đến các giao dịch hành chính của người dân tại các địa phương vì sáp nhập.

 

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý BTV Huyện ủy Gio Linh trong xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện chú trọng giải pháp thay đổi tỉ trọng ngành kinh tế phù hợp, nâng dần mức sống của người dân, chú ý giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời chăm lo phát triển đảng viên mới. Về khó khăn trong sắp xếp nhân sự đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã, BTV Huyện ủy cần có văn bản cụ thể trình BTV Tỉnh ủy xem xét.

Lâm Thanh

460 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 412
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 413
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15919995