Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(QTO) - Chiều nay 29/6/2020, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Linh về kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự buổi làm việc.

Tính đến ngày 29/6/2020, huyện có 36/42 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội đúng kế hoạch; những đơn vị còn lại dự kiến sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 10/7/2020. Việc xây dựng văn kiện đại hội và đề án nhân sự được thực hiện đúng quy trình. Quá trình tiến hành công tác nhân sự tại đại hội đảm bảo yếu tố khách quan, dân chủ.

 

Có 32/36 đơn vị đã hoàn thành đại hội bầu đủ số lượng cấp ủy theo đề án nhân sự đã được BTV Huyện ủy phê duyệt. Cùng với việc chỉ đạo đại hội cơ sở, công tác chỉ đạo đại hội đối với các đơn vị mới sáp nhập được BTV Huyện ủy đặc biệt quan tâm.

 

Tuy nhiên, công tác nhân sự chuẩn bị đại hội cơ sở đối với một số chức danh lãnh đạo chủ chốt chưa đảm bảo yêu cầu dẫn đến bị động, lúng túng trong việc rà soát nhân sự thay thế ở một số đảng bộ cơ sở như: Vĩnh Long, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn, Vĩnh Khê.

 

Một số đơn vị còn chủ quan trong nắm bắt tình hình công tác nhân sự tại đại hội, vì vậy có những vị trí dự kiến cơ cấu chức danh chủ chốt nhưng không trúng cử BCH đảng bộ; tỉ lệ cán bộ nữ tham gia vào BTV và các chức danh chủ chốt ở một số đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu về cơ cấu độ tuổi.

 

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và xây dựng các công trình chào mừng đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

 

Hiện Tổ biên tập văn kiện tiếp tục hoàn chỉnh nội dung dự thảo báo cáo chính trị sau khi tiếp thu ý kiến góp ý tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để BTV Huyện ủy cho ý kiến trước khi trình BTV Tỉnh ủy duyệt nội dung đại hội.

 

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Tiểu ban văn kiện hoàn chỉnh các loại văn bản bầu cử, diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội, dự thảo nghị quyết, dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh cần giữ vững nguyên tắc “Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về công tác cán bộ” để tiếp tục định hướng, chỉ đạo một cách dân chủ, khách quan công tác nhân sự đối với một số đảng bộ trực thuộc còn vướng mắc để hoàn thành đại hội cấp cơ sở đúng tiến độ.

 

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy rà soát lại cán bộ nằm trong quy hoạch để xem xét lại tiêu chuẩn, đồng thời cần có văn bản cụ thể xin ý kiến BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị nhân sự của huyện từ nguồn quy hoạch tại chỗ đối với chức danh Bí thư Huyện ủy, sau đó tiến hành các quy trình nhân sự đại hội theo quy định một cách chặt chẽ.

 

Ngoài việc tổ chức tốt đại hội, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội như chuẩn bị xét tốt nghiệp THPT, chuẩn bị năm học mới, hỗ trợ và tổ chức sản xuất hậu COVID-19; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

 

Lâm Thanh

268 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 477
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 477
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17945345