Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Đông Hà 

Ngày 04/3/2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà để hoàn chỉnh các nội dung đăng ký làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chương trình công tác. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy.

Để thúc đẩy phát triển trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, ngày 28/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020; theo đó, ngày 31/5/2013, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND để xây dựng và phát triển đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Sau 07 năm thực hiện Nghị quyết 02, Nghị quyết 06, thành phố Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chỉnh trang đô thị, tạo tiền đề vững chắc để trở thành đô thị loại II. Nhưng đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị thì đến nay Đông Hà vẫn còn 07 tiêu chuẩn (dân số toàn đô thị, mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị, mật độ đường giao thông, mật độ đường cống thoát nước chính, số nhà tang lễ, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số đường chính) và 02 tiêu chí (quy mô dân số và mật độ dân số) chưa đạt theo quy định.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đông Hà và các đơn vị dự họp báo cáo làm thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nghị quyết. Các ý kiến đã phân tích, làm rõ và thống nhất cao với các kiến nghị, đề xuất của Đông Hà. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Đông Hà sau 07 năm thực hiện Nghị quyết 02, Nghị quyết 06 và khẳng định, việc xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà không chỉ là trách nhiệm của thành phố Đông Hà mà cần có sự cộng đồng trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh cùng tổ chức thực hiện. Đồng chí Phó bí thư đề nghị, trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà lựa chọn, tiếp thu để tiếp tục hoàn chỉnh nội dung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chương trình công tác đã đề ra. Đồng thời, giao Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề mới về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2025, tầm nhìn 2030 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, ban hành thay cho Nghị quyết số 02-NQ/TU. Để chủ động phấn đấu đối với các tiêu chí chưa đạt, bên cạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành, Đông Hà cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp mở rộng diện tích, huy động các nguồn lưc, nhất là tranh thủ các nguồn ODA để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà trong thời gian tới. Thanh Lan

148 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 847
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 847
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27139122