Thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII 

(QTO) - Chiều nay 12/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 15 của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII và một số nội dung khác. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và đại diện các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã báo cáo các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh và nội dung trình Thường trực HĐND tỉnh.

 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang thống nhất trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII xem xét, quyết định 5 nội dung, bao gồm: Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022; Chủ trương đầu tư dự án Rãnh thoát nước tuyến đường RD-06 đoạn từ vị trí cổng Công ty Cổ phần Kim Tín Quảng Trị đến nút giao với đường tỉnh 73 Đông.

 

Đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh về việc mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác; bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai và dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện để người dân kịp thời triển khai sản xuất vụ hè thu, thu đông năm 2022. Đối với Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách địa phương tại Sở Y tế, đề nghị các sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính phối hợp thảo luận lại để trình UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Dự kiến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức vào cuối tháng 5/2022.

 

Thanh Trúc

41 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1933
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1933
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47551334