Quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII 

(QT) - Chiều nay 24.6.2019, với sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và các văn bản khác của trung ương. Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kì 2015 – 2020 và cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại các sở, ngành.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Theo đó, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm báo cáo chính trị; báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng… Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác.

    

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Dũng

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt của tỉnh và các ngành, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2019 gắn với tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2020 - 2025.

 

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 14 - KH/TW của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết quan trọng này; Chỉ thị số 32 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25 - CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

 

                                                                                                               H.N

282 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 208
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 208
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9670825