Nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để năm 2019 toàn tỉnh sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra * 

(QT) - Sau ba ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Báo Quảng Trị trân trọng giới thiệu phát biểu của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng bế mạc kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh!

 

Thưa các vị đại biểu khách mời!

 

Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

 

Sau ba ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.

 

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 39 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 24 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019; 11 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực và 8 nghị quyết có nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

 

Cũng tại kỳ họp này, thực hiện Nghị quyết 85 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. HĐND dành thời gian thỏa đáng để thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này thể hiện tinh thần xây dựng, vai trò giám sát và thái độ trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong nhận xét, đánh giá các chức danh do HĐND bầu. Kết quả phiếu tín nhiệm đã phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, nhất trí và sự ghi nhận về tiến bộ trong hoạt động của chính quyền địa phương trong nửa nhiệm kỳ qua. Mong muốn sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương các cấp trong thời gian tới.

 

Đồng thời, HĐND tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 để đảm bảo yêu cầu công tác điều hành của UBND tỉnh.

 

Thưa quý vị đại biểu!

 

Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018, HĐND tỉnh đã dân chủ, sôi nổi thảo luận, tranh luận, chất vấn, giải trình rất có chất lượng, từ đó thống nhất nhận định:

 

Đứng trước những khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế và trong nước, thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh, vì vậy, 24/24 chỉ tiêu phát triển về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; đầu tư công từng bước đi vào nền nếp; công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư có chuyển biến tích cực. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã chú trọng việc bố trí nguồn vốn để trả nợ, vốn đối ứng, kiểm soát nợ công. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao giữ vai trò tích cực quyết định tăng trưởng bền vững của tỉnh. Thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, xuất nhập khẩu có dấu hiệu phục hồi tăng trưởng và tăng nguồn thu cho ngân sách. Công tác vận động, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp đã có hiệu quả, tạo tiền đề, điều kiện thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục ổn định và có nhiều hoạt động tiêu biểu, nhất là các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa; 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục ổn định và phát triển cả về quy mô, chất lượng đại trà và mũi nhọn, nhiều em học sinh được vinh danh trong các cuộc thi, liên hoan trong nước và quốc tế. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công được quan tâm đúng mức. Công tác xã hội, xóa đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, năm 2018 đã hoàn thành tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo quy định; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu chống phá của các thể lực thù địch đối với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều cố gắng. Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên.

 

Bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi, qua thảo luận tại kỳ họp, HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cả về khách quan và chủ quan, trong đó về chủ quan đang bộc lộ khá rõ: một số ngành, lĩnh vực, địa phương chưa quyết tâm cao, thiếu năng động, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý, điều hành; việc phân cấp ủy quyền và sự phù hợp trong giải quyết công việc còn nhiều bất cập; cải cách hành chính còn chưa mạnh; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến người dân và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Cơ chế đầu tư, tình hình bố trí các nguồn vốn, nhất là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn. Nhiều nguồn thu ngân sách chưa được quan tâm đúng mức, việc trốn, nợ đọng thuế diễn biến phức tạp. Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường lớp học, nhà công vụ giáo viên và mục tiêu xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn. Công tác bảo đảm môi trường ở nhiều nơi còn hạn chế. Một số loại tội phạm gia tăng, nhất là tội mua bán tàng trữ ma túy, pháo nổ, buôn lậu, lô đề, cho vay nặng lãi, tội phạm công nghệ cao làm cho nhân dân lo lắng.

 

Những khó khăn, tồn tại, yếu kém trên đây đã được các đại biểu dự kỳ họp phân tích kỹ lưỡng, tìm ra nguyên nhân, kiến nghị giải pháp để quyết tâm khắc phục với tinh thần quyết liệt hơn trong năm 2019.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Năm 2019 là năm “tăng tốc” để thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm năm 2015- 2020, HĐND tỉnh đã quyết định giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp với tinh thần phấn đấu nỗ lực cao hơn, trong đó một số chỉ tiêu rất quan trọng cần phấn đấu đạt cao và vượt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng từ 7,5- 8% (phấn đấu đạt 8%); thu ngân sách từ 2.900 - 3.000 tỉ đồng (phấn đấu đạt 3.000 tỉ đồng); đầu tư toàn xã hội 18- 20 ngàn tỉ đồng (phấn đấu vượt 20 ngàn tỉ đồng), thu nhập bình quân đầu người 47- 49 triệu đồng (phấn đấu đạt và vượt 49 triệu đồng). Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên mới tạo được tiền đề cho thực hiện kế hoạch 5 năm, đưa Quảng Trị có trình độ phát triển trung bình của cả nước vào cuối nhiệm kỳ.

 

HĐND tỉnh thống nhất cao với 10 nhóm giải pháp mà UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

 

1. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh khẩn trương xây dựng  kế hoạch, giao nhiệm vụ và triển khai việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch KT-XH và các chính sách mới do HĐND tỉnh ban hành cho các ngành, các địa phương làm cơ sở để các ngành, địa phương tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch.

 

HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm, quyết liệt đề ra chỉ tiêu phấn đấu cao hơn và giải pháp đồng bộ để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra.

 

2. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc những thành tựu, kết quả đạt được của năm 2018 và những tồn tại, yếu kém đang đặt ra, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu phải xây dựng kế hoạch kiên quyết khắc phục tồn tại, yếu kém, tạo chuyển biến trong từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ sở, từng cán bộ, công chức, viên chức, trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

 

Để thúc đẩy tăng trưởng, HĐND tỉnh nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ, tích cực các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư; hoàn thành thủ tục để sớm triển khai dự án trọng điểm trong năm như: nhiệt điện, điện gió, điện khí; công nghiệp chế biến... Chủ động nghiên cứu đón đầu các lợi thế so sánh khi các hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết với các nước và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực. Đẩy mạnh đầu tư, đưa các dự án đã đầu tư đi vào hoạt động. Phát huy hiệu quả các chính sách địa phương đã ban hành về tái cơ cấu, nâng cao chất lượng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý sản phẩm; sớm hình thành trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm để hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm có thương hiệu của Quảng Trị. Tuyên truyền vận động nhân dân hình thành thói quen tiêu dùng và quảng cáo sản phẩm có thương hiệu sản xuất trên địa bàn.

 

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối đối nội và đối ngoại nhằm hỗ trợ thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư, trong đó quan tâm kiến nghị Chính phủ cho phép nhà đầu tư tư nhân triển khai dự án cảng hàng không tại Quảng Trị.

 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong quý I năm 2019, thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp tỉnh; nghiên cứu thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ.

 

Trên cơ sở các quy định của trung ương, tiếp tục thực hiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính, sự nghiệp, sáp nhập thôn bản, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

Khẩn trương rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, kiên quyết chống thất thu thuế trong hoạt động của doanh nghiệp, thuế khai thác tài nguyên, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang hoạt động doanh nghiệp, thuế xây dựng tư nhân, vận tải tư nhân, phí sử dụng vỉa hè, xác định giá đất giai đoạn 2020 - 2025 sát với quan hệ thị trường để gia tăng nguồn thu thuế đất và thuận lợi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án.

 

UBND tỉnh sớm nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách để động viên các doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp ngoài tỉnh mở chi nhánh kinh doanh, kê khai nộp thuế tại địa bàn. Hoàn thành chính sách khen thưởng doanh nghiệp nộp thuế cao và tỉ lệ nộp thuế cao so với năm trước, doanh nghiệp thăng hạng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và làm tốt công tác an sinh xã hội. Công khai và tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp.

 

4. Trên cơ sở chương trình công tác và chương trình giám sát của HĐND 2019, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường công tác giám sát, phối hợp với UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế- xã hội, chấp hành hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm ngay từ cộng đồng dân cư và từ cơ sở.

 

Năm 2019 là năm kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, vì vậy, hơn lúc nào hết các cấp, các ngành, các địa phương phấn đấu cao nhất để không chỉ đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, mà phải duy trì, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh; chăm lo đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng; chăm lo các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, làm cho môi trường kinh tế, xã hội của tỉnh lành mạnh, an toàn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, để 30 năm tái lập tỉnh có thể tổng kết được 30 thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực để báo cáo với toàn dân.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã khép lại, HĐND tỉnh ghi nhận, cảm ơn UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan tư pháp, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực chuẩn bị nội dung kỳ họp sát với tình hình thực tế và có tính khả thi trình HĐND tỉnh, và tham gia tích cực với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và thống nhất các nội dung kỳ họp.

 

Trân trọng cảm ơn nhân dân và cử tri trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng thuận, chung lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu góp phần quyết định hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và mong muốn quân và dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng thuận, hiến mưu, hiến kế, năng động, sáng tạo nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để năm 2019 toàn tỉnh sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

 

HĐND tỉnh biểu dương Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan báo chí - truyền thông, Viễn thông Quảng Trị, Công an tỉnh… đã tích cực chuẩn bị nội dung, tham mưu, phục vụ, hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo an ninh cho thành công của kỳ họp

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Thưa cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh!

 

Năm 2018 Mậu Tuất sắp kết thúc, năm 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi sắp đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, quân và dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

 

Trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp, đến đây tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt

209 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 114
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 114
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7809642