Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị xứng đáng là cơ quan bảo vệ pháp luật quan trọng, góp phần ổn định môi trường phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 

(QTO) - Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Trong dòng chảy chung đó, ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) phấn khởi, tự hào kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.

Ngành KSND tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động ngay sau thời điểm tỉnh Quảng Trị được lập lại. Sau hơn 30 năm lập lại, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đóng góp vào những thành công đó có một phần quan trọng của ngành KSND tỉnh Quảng Trị.

 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự Đảng, cấp ủy và tập thể lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên ngành KSND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Những thành tích và kết quả đó đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 

Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay thì hoạt động của Viện KSND hai cấp vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là công tác phối hợp đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong một số vụ việc cụ thể hiệu quả chưa cao; việc giải quyết một số vụ án còn để kéo dài, vẫn còn sai sót; chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại một số phiên toà chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ có lúc chưa thực hiện tốt dẫn đến vẫn còn một số cán bộ mắc sai phạm đến mức kỷ luật…Vì vậy trong những năm tới, toàn ngành KSND tỉnh Quảng Trị cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

 

Thứ nhất, Ban cán sự Đảng, cấp uỷ đảng và lãnh đạo Viện KSND tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ kiểm sát viên, công chức phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, phát huy những thành tích đã đạt được, nghiêm túc tự phê bình và khắc phục những hạn chế, thiếu sót; thực hiện đầy đủ, đồng bộ quyền hạn, trách nhiệm và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn ngành.

 

Thứ hai, Viện KSND hai cấp cần triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Phải thấm nhuần câu nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Một người bị tội oan, chẳng những người này đau khổ, mà cả gia đình, con cái họ càng đau khổ hơn”.

 

Nhiệm vụ của ngành KSND không chỉ nhằm phát hiện vi phạm, mà quan trọng hơn, là phải phát hiện cho được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm đó. Đây chính là trách nhiệm chính trị của ngành KSND trước Đảng, trước Nhân dân. Do đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND hai cấp phải chăm lo, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; trình độ, nhất là nắm vững luật pháp; duy trì kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trong đội ngũ cán bộ của ngành, có bản lĩnh, dũng khí, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với tham nhũng.

 

Thứ ba, cần chủ động và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, trước hết là với cơ quan tư pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí để đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Cần phải làm tốt các công tác thống kê hình sự- thống kê tội phạm, đó là cơ sở để nghiên cứu đề xuất các giải pháp đấu tranh đối với từng loại tội phạm cụ thể cũng như giải quyết tình hình tội phạm nói chung.

 

Thứ tư, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện KSND hai cấp phải dựa vào Nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ và chịu sự giám sát của Nhân dân, quan tâm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

 

Thứ năm, cần phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Vì thế, người cán bộ kiểm sát phải có cái tâm trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, phải rèn cho mình phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, khiêm tốn. Có cẩn trọng, khiêm tốn mới đủ tỉnh táo để nhận thức chân lý đúng đắn và mới có được sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân.

 

Hiện nay, ngành KSND tỉnh Quảng Trị có một đội ngũ đông đảo cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản, chính quy, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn có những cán bộ thiếu nhiệt huyết, thụ động, ngại va chạm, chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh, các cấp uỷ đảng trong ngành phải hết sức chú trọng công tác cán bộ, gắn công tác này với việc củng cố, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành Kiểm sát và mỗi kiểm sát viên, công chức phải phấn đấu trở thành những tấm gương trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự trở thành chỗ dựa của công lý. Viện KSND hai cấp phải thực sự là cơ quan mẫu mực trong hoạt động tư pháp, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, thống nhất lãnh đạo trong ngành. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện KSND hai cấp, đề cao trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, phát huy dân chủ trong các hoạt động của cơ quan.

 

Với quyết tâm mới, khí thế mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, ngành KSND tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nền tư pháp nước ta thực sự “Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, mãi mãi xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

97 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 166
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 166
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17819855