Hướng Hóa cần phát huy thế mạnh là huyện trọng điểm trên trục phát triển kinh tế Đông - Tây để có sự bứt phá 

(QTO) - Đó là chỉ đạo của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hướng Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 8 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm và các nội dung trọng tâm khác vào sáng nay 6/9. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc.

Nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT - XH

 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 8 tháng đầu năm 2022 của huyện Hướng Hóa cho biết, trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 8.948 ha, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 4.203 tỉ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại, dịch vụ, du lịch trên đà phục hồi, chuyển biến rõ nét, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại, dịch vụ ước đạt hơn 5.764 tỉ đồng. Tính đến ngày 31/8/2022, tổng thu ngân sách đạt hơn 660 tỉ đồng, đạt 90,41% so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, QP - AN, đối ngoại đạt được những kết quả quan trọng.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng tại cơ sở. Hoàn thành quy hoạch BTV Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên theo địa bàn được phân công...

 

Báo cáo cũng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện KT - XH, QP - AN những tháng còn lại của năm 2022, trong đó tập trung các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá cao nỗ lực của BTV Huyện ủy Hướng Hóa trong việc khắc phục khó khăn của địa bàn miền núi để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT - XH trong 8 tháng đầu năm 2022.

 

Đồng thời góp ý BTV Huyện ủy Hướng Hóa cần tăng cường quan tâm hơn nữa công tác tôn giáo trên địa bàn, tận dụng ưu thế về tiềm năng để thúc đẩy, thu hút đầu tư phát triển du lịch địa phương, chú trọng công tác phòng chống thiên tai cũng như việc điều phối các nguồn lực hỗ trợ sau thiên tai đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng được hỗ trợ...

 

 
 
 

 

Phân tích, tìm ra nguyên nhân để triển khai thực hiện đồng đều các chỉ tiêu KT - XH

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao nỗ lực của BTV Huyện ủy Hướng Hóa trong triển khai quyết liệt việc lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian qua.

 

Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ, mặc dù các chỉ tiêu phát triển KT - XH đạt cao nhưng chưa đồng đều, chưa toàn diện, đơn cử như việc phát triển kinh tế biên mậu chưa tương xứng với tiềm năng, việc hợp tác phát triển kinh tế với tỉnh biên giới nước bạn Lào còn hạn chế...

 

BTV Huyện ủy Hướng Hóa cần phân tích các chỉ tiêu chưa ổn định để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Liên quan đến quy hoạch của huyện, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hướng Hóa cần phải định hình rõ quy hoạch của địa phương trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh, phải phát huy thế mạnh là huyện trọng điểm phía Tây mở ra trục phát triển kinh tế Đông - Tây trong quy hoạch của tỉnh để có sự bứt phá.

 

Về các nhiệm vụ trọng tâm khác, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy cần quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát để triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy, buôn lậu...

 

Tiếp tục duy trì làm tốt công tác phát triển đảng viên, đồng thời chú trọng về chất lượng đảng viên. Đặc biệt lưu ý trong công tác cán bộ, BTV Huyện ủy cần quan tâm đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong công tác quản lý đất đai, tài sản công, phải tuân thủ nguyên tắc rà soát kỹ, làm đúng quy trình, thủ tục pháp lý.

 

Khẳng định vai trò của việc đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ là yếu tố then chốt góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng lưu ý: “BTV Huyện ủy cần tiếp tục tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng nhưng không phải đoàn kết xuôi chiều mà trên tinh thần, nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đảm bảo việc phân cấp, phân quyền, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể gắn với theo dõi, giám sát, đánh giá cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN, tạo dựng niềm tin trong Nhân dân”.

 

Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện, BTV Tỉnh ủy đồng tình và đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan quan tâm hỗ trợ huyện Hướng Hóa.

 

Thanh Trúc

 

343 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 476
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 476
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68637754