Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 

(QT) – Hôm nay 23.11.2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII). Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Về phía đầu cầu Quảng Trị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; cán bộ các chức danh chủ chốt ở cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Dũng

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian qua việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nền nếp, đạt kết quả tốt, được các tổ chức đảng đánh giá cao. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian tới. Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) có ý nghĩa quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trong quá trình xây dựng các đề án, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương một cách chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết định để các đại biểu hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi để có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Dũng

 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình. Sau hội nghị, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình…

 

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định gồm 4 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định về trách nhiệm của đảng viên đã được Bộ Chính trị ban hành. Nội dung nêu gương được khái quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống. Trình bày tóm tắt về sự cần thiết, quá trình xây dựng quy định và những nội dung cơ bản của Quy định số 08-QĐi/TW, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, quá trình nghiên cứu và xây dựng, lấy ý kiến rất công phu, thận trọng; bảo đảm sát tình hình thực tế, trọng tâm trọng điểm, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.

 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Dũng

 

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành một ngày thảo luận ở tổ và hội trường, có 148 ý kiến đóng góp. Quy định rất ngắn nhưng các ý kiến đóng góp rất phong phú. Sau hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, các cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cân nhắc nhiều mặt, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, hợp lý của Trung ương về nội dung, bố cục, cách diễn đạt và xin ý kiến một lần nữa của tất cả các Ủy viên Trung ương Đảng bằng văn bản. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: "Nội dung quy định cô đọng, ngắn gọn, súc tích và tập trung được trí tuệ, sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương”.

 

Kết thúc phần giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực sự góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay; đề cao giá trị tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, tự chỉnh đốn; đồng thời răn đe, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định chính là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, là cam kết chính trị của các đồng chí là Ủy viên Trung ương đối với chính mình, đối với toàn Đảng, toàn dân; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là nét văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng…

 

Giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, mặc dù còn một số khó khăn, thách thức và hạn chế, nhưng tổng hợp khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua cho năm 2018, trong 12 chỉ tiêu dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đặc biệt, việc thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm dư địa để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, củng cố quốc phòng, ổn định trật tự, an toàn xã hội... Những kết quả này là minh chứng thuyết phục khẳng định sự nỗ lực cải cách, đổi mới của Chính phủ trong những năm qua là đúng đắn, hiệu quả.

 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu rõ, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu, các yếu tố tích cực nội tại. Bên cạnh đó, cần lưu tâm tới một số rủi ro, thách thức mà lớn nhất là thách thức đến từ bên ngoài. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2018 và 2019 là hai năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới còn nhiều rủi ro, thách thức, năm 2019, tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, các cấp, ngành cần tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của nền kinh tế. Nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, cả nước phải kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với quyết liệt thực hiện các đột phá lớn và đẩy nhanh hơn nữa đổi mới tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế...

 

Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, kế thừa và phát huy kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của Hội nghị Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 36-NQ/TW chứa đựng nhiều nội dung mới trong 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 5 chủ trương lớn, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Nghị quyết thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...

 

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, theo báo cáo tổng hợp, đã có trên 405.000 đại biểu tham gia hội nghị tại hơn 2.750 điểm cầu trên cả nước; nhiều địa phương kết nối hội nghị trực tuyến đến cấp xã. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu, sau hội nghị này, các đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Các cấp ủy, tổ chức đảng bố trí thời gian thoả đáng để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm sát thực, sớm đưa các nghị quyết, quy định, kết luận vào cuộc sống. Trong việc thực hiện Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, cán bộ chủ chốt các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện các quy định nêu gương đã có và tự giác nêu gương của bản thân; tránh hiểu sai đây là quy định dành cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, không phải trách nhiệm của mình…

 

Tại điểm cầu Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII); phải nắm rõ vấn đề chuyên sâu, vấn đề mới, cốt lõi của nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, địa phương do mình phụ trách. Trên cơ sở học tập, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, sớm xây dựng các đề án, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm sớm triển khai có hiệu quả các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII).

 

HTS

347 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7210624