Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII: Quyết định 5 nội dung quan trọng 

(QTO) - Hôm nay 8/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị.

Tạo khí thế mới cho khởi đầu nhiệm kỳ mới

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nêu rõ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 họp để bàn và quyết định 5 nội dung quan trọng: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021 - 2025; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 7/5/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu và ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.

 

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nội dung trọng tâm, soi chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XVII, nhất là đối với các chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của nền kinh tế - xã hội, những dự báo sẽ khó đạt để tập trung lựa chọn được nhóm giải pháp có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường để hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định. Thảo luận tập trung vào mục tiêu tổng quát, tầm nhìn đến năm 2045 và một số mục tiêu cụ thể đề ra trong dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển năng lượng, như phấn đấu phát triển các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 4.500 MW, giai đoạn 2026 - 2030 từ 8.000 MW – 10.000 MW, sau năm 2030 có khoảng trên 10.000 MW..., để tập trung thảo luận thật sâu, thật kỹ, xác định chính xác, phù hợp trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong chương trình hành động... Phát huy những kết quả đã đạt được, kỳ vọng cùng với sự cam kết mạnh mẽ của các cấp ủy đảng và người đứng đầu, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị sẽ thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”, tạo khí thế mới cho khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

 

Nhiều tin vui về các dự án động lực

 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trình bày kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng. Kế hoạch đề ra 12 nhóm nhiệm vụ tập trung triển khai đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Trong đó quan tâm các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,5 - 8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85-90 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 22.500 tỉ đồng; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 75,2%.

 

Hiện thực hóa các mục tiêu đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh trong những tháng đầu năm 2021 đã tập trung khống chế COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, được trung ương đánh giá cao. Đặc biệt, trong lĩnh vực thu hút đầu tư liên tiếp đón nhận tin vui các dự án động lực có tầm chiến lược quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là được Thủ tướng Chính phủ đưa vào bổ sung Quy hoạch điện VII dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500 MW và ủng hộ Quảng Trị phát triển thành trung tâm năng lượng điện khu vực miền Trung; phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP); Bộ GTVT phê duyệt chi tiết Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030 và Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án sân bay Quảng Trị theo hình thức đối tác công tư (PPP)…

 

Xây dựng tỉnh Quảng Trị thành trung tâm năng lượng

 

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh, xác định mục tiêu khuyến khích, đa dạng hóa loại hình sở hữu và phương thức kinh doanh trong  phát triển năng lượng; xây dựng hạ tầng năng lượng của tỉnh từng bước hiện đại và thông minh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết thu hút đầu tư phát triển công nghiệp khí tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Hình thành trung tâm công nghiệp khí, xử lý khí và các sản phẩm khí phục vụ thị trường miền Trung và các nước ASEAN qua 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay. Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyện năng lượng trên địa bàn, tạo đột phá xây dựng tỉnh Quảng Trị thành trung tâm năng lượng vào năm 2030. Ưu tiên các nguồn lực cho phát triển năng lượng, khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo. Phát triển công nghiệp khí, phấn đấu đưa khí từ mỏ Báo Vàng, Kèn Bầu vào đất liền Quảng Trị trước năm 2025 với công suất 200.000 – 250.000 tỉ m3. Phát triển năng lượng tái tạo để có 4.500MW đến năm 2025…

 

Tiếp đó, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trình bày các nội dung đề xuất điều chỉnh Kế hoạch số 86 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương làm rõ công tác quy hoạch các dự án năng lượng và tính khả thi về mục tiêu đến năm 2025 Quảng Trị sẽ đạt khoảng 4.500 MW, đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng điện miền Trung. Kế hoạch phát triển 1.000 ha lúa hữu cơ và canh tác tự nhiên vào năm 2025. Chính sách tái đầu tư tạo mô hình sinh kế cho người dân sống xung quanh rừng có dự án năng lượng điện thực hiện thu hồi đất. Quy hoạch sử dụng đất phục vụ thu hút kêu gọi đầu tư. Nguồn lực đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025. Nguồn lực tài chính thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm tới và các dự án trọng điểm. Định hướng xây dựng thị xã Quảng Trị cơ bản đạt đô thị loại 3 đến năm 2025. Kế hoạch xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2025. Phát triển điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa…

 

Cần đổi mới tư duy, lề lối làm việc

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, về cơ bản, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu thị sự đồng tình và nhất trí thông qua các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần chủ động, sáng tạo, tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để thực hiện. Chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững.

 

Ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp khắc phục hậu quả do đại dịch COVID-19 và thiên tai gây ra, nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm, các ngành, lĩnh vực đột phá để tạo đà tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục rà soát các công trình, dự án và năng lực của nhà đầu tư để xem xét, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện, tránh làm mất cơ hội kêu gọi đầu tư.

 

Tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó ưu tiên chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra mục tiêu phát triển năng lượng của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển năng lượng, gắn với Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Tổng sơ đồ điện VIII) trình Thủ tướng phê duyệt. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, nhất là hệ thống truyền tải điện nhằm đáp ứng giải tỏa nguồn điện sản xuất trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành năng lượng. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng.

 

Đối với đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Kế hoạch số 86 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cơ bản được các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tán thành, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị để bổ sung, có các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.

 

Hội nghị đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong thời gian qua, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử đảm bảo theo đúng quy định. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

 

Hội nghị cũng đã thông qua nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trên cơ sở các nội dung cam kết trách nhiệm người đứng đầu và ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị trên cương vị công tác của mình, cần gương mẫu, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc vì sự phát triển chung của tỉnh, để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo.

 

Thanh Hải

227 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 667
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 667
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29620397