Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 28 khóa XVI: Thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

(QT) - Chiều nay 25.2.2020, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 khóa XVI và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh để thực hiện quy trình công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương và Vụ V, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đà Nẵng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 khóa XVI và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh. Nhiệm vụ quan trọng của hội nghị lần này là tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và giới thiệu để bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị cần tuân thủ các bước giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình, làm việc chặt chẽ, thận trọng, lấy tiêu chuẩn làm trọng, không để bị sót, để sai đối với bất cứ trường hợp nào. Các đại biểu phải tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, cân nhắc để lựa chọn được những người thực sự có tâm huyết, trách nhiệm.

 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chủ trì và các đại biểu tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 28 khóa XVI và hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định đề ra. Nhân sự được giới thiệu bầu bổ sung vào các chức danh chủ chốt đều đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn. Việc bầu, bỏ phiếu và kiểm phiếu diễn ra minh bạch.

 

Kết quả, đối với Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu 2 đồng chí. Hồ sơ 2 đồng chí này sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng để chỉ định bổ sung BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hội nghị thống nhất giới thiệu 1 đồng chí. Sau khi hoàn thiện hồ sơ và xin ý kiến của Chính phủ, nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã bầu 1 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giới thiệu 1 đồng chí để UBKT Tỉnh ủy bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ hoàn chỉnh văn bản để trình các cơ quan trung ương, cơ quan có thẩm quyền để kiện toàn nhân sự.

 

Q.H

422 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 406
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 407
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15920281