HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII nhiệm kỳ 2016 - 2021: Khai mạc kỳ họp thứ 19  

(QTO) - Sáng nay 7/12/2020, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 19, khóa VII nhiệm kỳ 2016 -2021 để kiện toàn các chức danh bầu cử thuộc thẩm quyền của HĐND và thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án nhằm tạo sự phát triển bền vững cho tỉnh trong những năm tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự kỳ họp.

 

Thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Ảnh: T.T

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp - Ảnh: T.T

 

Khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; năm mà tỉnh ta xác định chủ đề “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện -Tạo đà bứt phá” để hoàn thành các nhiệm vụ nhiệm kỳ đề ra. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 thì trên thế giới cũng như trong nước xuất hiện và bùng phát COVID - 19. Cùng với đó, thiên tai, bão lũ liên tục xảy ra ở những tháng cuối năm đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất, đời sống của Nhân dân. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, bè bạn trong và ngoài tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và quân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội của tỉnh ta đã đạt được kết quả quan trọng, 16/25 chỉ tiêu vượt, đạt kế hoạch đề ra.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 cũng như yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và các năm tiếp theo, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như sau:

 

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, đồng thời bàn định nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2021. Thông qua quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, điều chỉnh quyết toán ngân sách tỉnh năm 2018.

 

Thứ  hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 27 tờ trình, đề án có tính chuyên đề, trong đó có 1 tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 5) và điều chỉnh kế hoạch năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; 2 tờ trình về chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng để thực hiện các dự án đầu tư, thu hút đầu tư; 19 tờ trình phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2021; 5 tờ trình về: Chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch ở những vùng thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn; Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021; Về việc đề nghị đổi tên khóm Công thương nghiệp thành khóm 5, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng và đổi tên các thôn: Nam Hiếu 1, Nam Hiếu 2, Nam Hiếu 3 thuộc xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị.

 

Thứ ba, theo luật định, HĐND tỉnh cũng sẽ nghe báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự; Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 19; Báo cáo của Thường trực HĐND về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tại kỳ họp thứ 16. Nghe các Ban HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.

 

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tỉnh nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng,  HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở địa phương. Đồng thời biểu dương sự đóng góp tích cực của HĐND, các đại biểu HĐND các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà trong năm 2020.

 

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17  và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có tính đột phá, động lực và khả thi cao để cụ thể hóa triển khai thực hiện của cấp mình, đơn vị mình. Tập trung cao độ phòng chống COVID - 19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, ưu tiên nguồn lực để tái thiết, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó xác định nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế,  xây dựng đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; ưu tiên phát triển các ngành có tiềm năng, lợi thế như công nghiệp chế biến gỗ và nông lâm, thủy, hải sản; công nghiệp silicat, các ngành sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Chú trọng phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của tỉnh, tăng cường công tác quản lý tài nguyên - môi trường...

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án đã được lựa chọn trong dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ như các công trình kết nối với khu kinh tế, khu công nghiệp, các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay với các cảng Cửa Việt, Mỹ Thủy... Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế, xã hội. Phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

 

Tại kỳ họp lần này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn thẳng thắn, nghiêm túc, trên tinh thần những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn thảo, đưa ra các giải pháp, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

 

Sau phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, các đại biểu đã nghe Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

 

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đọc tờ trình chung về thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 19. Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền; đại diện các đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày báo cáo công tác năm 2020.

 

Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 19, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2020 diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2020. Báo Quảng Trị Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc các nội dung liên quan của kỳ họp.

 

Thanh Trúc

109 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 202
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 202
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23273829