Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 

(QTO) - Chiều nay 15/7/2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2020.

Công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm được triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh và chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là việc đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong bối cảnh cả nước tập trung ứng phó với COVID-19; tham mưu cấp ủy trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp…

 

 Đặc biệt, ngành tuyên giáo đã đẩy mạnh đấu tranh với những thông tin xuyên tạc của thế lực thù địch, phản bác những thông tin sai sự thật về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên không gian mạng. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Định hướng, hướng dẫn tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

 

Hội nghị đã triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức có chất lượng các lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng…

 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam lưu ý trong thời gian tới, công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp cần đi vào chiều sâu nhằm củng cố thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước thềm đại hội cũng như sau đại hội. Về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian tới, trong báo cáo hội nghị cần làm rõ những mặt làm được, chưa làm được của đội ngũ báo cáo viên, từ đó có định hướng kiện toàn, củng cố nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trong vấn đề về nhân sự của ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị sau đại hội các địa phương tham mưu cho tỉnh để có sự bố trí về nhân sự đảm cả về số lượng và chất lượng. Liên quan đến việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trong dịp hè, đề nghị ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần phối hợp với ngành giáo dục để có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo hiệu quả, chất lượng…

 

                                                                                      Lệ Như

74 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 147
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 147
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17820036