Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh 

Ngày 26/8/2021, đồng chí lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2021, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, UBMTTQVN tỉnh đã hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự đồng tình, tin tưởng và đồng thuận trong Nhân dân. Công tác tuyên truyền của Mặt trận các cấp trong tỉnh đã được tăng cường cả quy mô lẫn cường độ, nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm; phát huy cao độ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, là một kênh thông tin quan trọng phản ánh tình hình xã hội, tâm tư, nguyên vọng của nhân dân và kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, giải pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến nhân dân và đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành viên của Mặt trận. Kịp thời, chủ động trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, phát động, kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ đồng bào thiệt hại do các trận mưa bão, lũ lụt lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các chương trình phối hợp, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, từng bước khắc phục sự chồng chéo, dàn trải, hình thức. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Hệ thống Mặt trận ngày càng được củng cố, phát triển; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng, Mặt trận phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và người dân về vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong tiến trình phát triển chung của tỉnh. Mặt trận cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động để nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan liên quan giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Chủ động góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong việc hoạch định cơ chế, chính sách. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc.

 Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp để trao đổi trong thường Trực Tỉnh ủy  xem xét, chỉ đạo giải quyết.Thủy Phương

 

 

168 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 964
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 964
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37087017