Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị làm việc với tỉnh Quảng Trị 

(QT) – Sáng nay 9.5.2019, Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Trị có: UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và TP.Đông Hà, huyện Hải Lăng, huyện Đakrông.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Đoàn kiểm tra và Thường vụ các cấp ủy được kiểm tra làm rõ việc thực hiện và ban hành các văn bản để thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 ​. Ảnh: Thành Dũng

 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, xây dựng Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh hoàn thành đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu quan trọng KT-XH, QP-AN. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,12%; thu nhập bình quân đầu người 43,6 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương năm 2018 đạt 2.667 tỉ đồng; 4 tháng đầu năm 2019 đạt gần 1.000 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt 14.000 tỉ đồng; 4 tháng đầu năm 2019 thực hiện được khoảng 520 tỉ đồng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nêu bật những kết quả về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.. Ảnh: Thành Dũng

 

Toàn tỉnh có 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang hoàn thành các thủ tục đề nghị công nhận nông thôn mới đối với huyện Cam Lộ. Công tác thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, đã cấp chủ trương đầu tư cho 71 dự án, với tổng vốn khoảng 37.000 tỉ đồng. Tỉnh đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2018 là năm mà ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay (đạt 5,56%), sản lượng lương thực đạt  28,9 vạn tấn, vượt 11,17% kế hoạch, riêng vụ Đông Xuân 2018-2019, sản lượng đạt 153.287 tấn, trong đó, diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao đạt gần 20.000ha; diên tích sản xuất theo cánh đồng lớn đạt gần 5.000ha.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đến nhiều vấn đề khác như: công tác tuyển dụng cán bộ đầu vào còn gặp nhiều khó khăn; chính sách đào tạo cán bộ; quá trình sáp nhập các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến quá trình lịch sử, truyền thống ở mỗi địa phương, vị trí địa lí... Ảnh: Thành Dũng

 

Trong định hướng phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới, tỉnh đã tập trung phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đến nay, đã đưa vận hành 1 nhà máy điện gió; chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng 2 nhà máy điện gió và 1 nhà máy điện mặt trời… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Dũng

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng cũng nêu bật những kết quả về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW được ban hành, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 15/11/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo hướng dẫn cụ thể, rõ ràng đầu việc, thực chất và hiệu quả; phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó, có nhiều mục tiêu trong kế hoạch đặt ra cao hơn so với yêu cầu Nghị quyết của Trung ương, như: đến năm 2020, thực hiện 100% đơn vị hành chính cấp huyện có bí thư cấp uỷ không phải người địa phương; đến năm 2025, thực hiện 50% đơn vị hành chính cấp huyện có chủ tịch UBND, 100% trưởng các ngành công an, toà án, viện kiểm soát, thuế và một số ngành khác cấp huyện không phải là người địa phương… tạo tiền đề để thực hiện công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 2020-2025.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Dũng

 

 Về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị bước đầu đạt được nhiều kết quả nổi bật. Sau khi sắp xếp đã giảm được 4 đơn vị hành chính cấp xã, 368 thôn, bản, khu phố với 378 cán bộ và hàng nghìn người hoạt động không chuyên trách. Giảm được 10 phòng, 2 phó trưởng ban, 9 trưởng phòng và 19 phó trưởng phòng ở bộ máy khối Đảng. Bộ máy tổ chức Khối MTTQ và các đoàn thể cũng được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối Nhà nước giảm 4 phòng, 1 chi cục ở các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh; giảm 23 ban; giảm 19 phòng ở cấp huyện và 11 tổ chức hội.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9​. Ảnh: Thành Dũng

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy trình bày thêm về nhiều vấn đề khác liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Quảng Trị; đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đến nhiều vấn đề khác như: công tác tuyển dụng cán bộ đầu vào còn gặp nhiều khó khăn; chính sách đào tạo cán bộ; quá trình sáp nhập các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến quá trình lịch sử, truyền thống ở mỗi địa phương, vị trí địa lí... ; mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ Quảng Trị trong phát triển KT-XH, QP-AN và thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW đạt kết quả cao.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã thành lập năm đoàn kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương trên cả nước. Đây là công việc kiểm tra định kì, thường xuyên của Bộ Chính trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Qua các công tác kiểm tra, Trung ương và cấp ủy của địa phương sẽ đánh giá những ưu điểm, hạn chế của tổ chức đảng, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Quảng Trị; nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ; nâng cao chất lượng các quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, thực hiện việc quản lí cán bộ do các ngành Trung ương quản lí nhưng hoạt động ở địa phương như: thuế, hải quan, quản lý thị trường, kho bạc nhà nước... Về công tác cán bộ, nhân sự trong thời gian tới, đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ và đồng bào dân tộc có trình độ và uy tín trong cộng đồng.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Đoàn kiểm tra và Thường vụ các cấp ủy được kiểm tra làm rõ việc thực hiện và ban hành các văn bản để thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 gồm việc tuyên truyền Nghị quyết, nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ, nâng cao chất lượng các quy định về chống chạy chức, chạy quyền, việc sắp xếp bộ máy cấp thôn bản, ở các đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, công tác nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, thực hiện việc quản lí cán bộ do các ngành Trung ương quản lí nhưng hoạt động ở địa phương như thuế, hải quan và quản lí thị trường, kho bạc nhà nước.

 

Sau buổi làm việc này, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với BTV Thành ủy Đông Hà; BTV Huyện ủy Hải Lăng, BTV Huyện ủy Đakrông; Đảng đoàn, Ban Thường vụ MTTQVN, Sở Nội vụ trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Trị và các cơ quan được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương và tham mưu kinh nghiệm thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị với Trung ương về điều chỉnh chính sách công tác cán bộ trong thời gian tới.

 

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

 

Minh Đức

420 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 167
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 167
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9670588