Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị 

(QT) – Sáng nay 10.4.2019, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Tiếp và làm việc với đoàn có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Thành Dũng

                   

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã khái quát một số tình hình về Đảng bộ tỉnh và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay.

 

 Với quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trăn trở, tìm tòi, lựa chọn những cách làm mới, phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Dũng

 

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lí cán bộ đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong toàn Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; lựa chọn khâu then chốt của lĩnh vực then chốt trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn với kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị…

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Dũng

 

Công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng… được chú trọng. Cùng với việc cụ thể hóa để triển khai thực hiện các quy định, quy chế của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành và chỉ đạo thực hiện một số đề án, quy định phù hợp với tình hình của tỉnh, làm cơ sở, căn cứ để chỉ đạo giải quyết khâu khó, khâu yếu trong công tác xây dựng Đảng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới. Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kiên trì bám nắm các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, vướng mắc cần tháo gỡ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, qua đó gặt hái những kết quả đáng mừng.

 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Văn Hoạt phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Dũng

 

Kết quả điều tra dư luận xã hội trong các năm 2017, 2018 cho thấy, phần lớn các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh đề ra đều được các tầng lớp nhân dân đánh giá có chuyển biến tốt. Nhân dân đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, cụ thể năm 2017, tỉ lệ đánh giá đạt 67,2% và năm 2018 đạt 70%.

 

Về tình hình thực hiện Điều lệ Đảng tại tỉnh Quảng Trị, việc tuyên truyền, học tập và quán triệt Điều lệ Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; triển khai từ cấp tỉnh đến cấp chi bộ và từng đảng viên; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tin đại chúng… Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn đảm bảo đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu.

 

Bên cạnh làm rõ thực tiễn, kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay và tình hình thực hiện Điều lệ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm; xác định cụ thể nguyên nhân và đưa ra bài học kinh nghiệm; dự báo một số vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới; trao đổi một số kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung, làm rõ nội dung Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sâu về thực tiễn sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh; công tác đánh giá cán bộ, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng; vấn đề đoàn kết trong Đảng…

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã gặt hái nhiều thành quả. Lãnh đạo và nhân dân tỉnh đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo tiềm lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú khẳng định, những thành quả mà tỉnh Quảng Trị gặt hái được đã góp phần quan trọng cho sự ổn định, phát triển của đất nước; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đúng đắn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sát với thực tiễn… Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy thành quả đạt được, khắc phục những điểm tồn tại, hạn chế; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra nhằm tạo tiền đề vững chắc cho những bước tiến của tỉnh trong nhiệm kì sắp tới; tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp; xác định rõ phương hướng, mục tiêu của tỉnh trong 5 năm tới, định hướng 10 năm và tầm nhìn xa hơn; xác định các khâu đột phá trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và đổi mới công tác cán bộ, đánh giá cán bộ; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình…

 

Về những kiến nghị của tỉnh Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận và sẽ báo cáo với Tiểu ban Điều lệ Đảng.

 

Q.H

353 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 203
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 204
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9671034