Đầu tư công huyện Gio Linh giai đoạn 2021-2025: Xác định đúng công trình trọng tâm để đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội 

(QTO) - Sáng nay 6/5/2020, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với huyện Gio Linh về tình hình và kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành, huyện Gio Linh đã tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện trong lĩnh vực đầu tư công được quan tâm; các cơ quan, ban ngành, địa phương được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Công tác phân bổ vốn đã được quan tâm đúng mức, thực hiện đầu tư vào các công trình trọng điểm, ưu tiên cho các công trình có khối lượng hoàn thành, công trình chuyển tiếp, chỉ bố trí các công trình khởi công mới có tính khả thi và với nguồn vốn đảm bảo; có nhiều biện pháp triệt để trong điều hành như: điều chỉnh, cắt giảm, bổ sung nguồn vốn cho các công trình có khối lượng sắp hoàn thành. Cải cách những thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư từ quy trình thẩm định, phê quyệt dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán đến việc tổ chức đấu thầu, chỉ định đấu thầu, quyết toán…

 

Tổng số công trình, dự án thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 là 703 công trình, với tổng nguồn vốn 540,827 tỉ đồng. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành 689 công trình, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 12 công trình và ngừng thi công là 2 công trình. Kết quả giải ngân so với kế hoạch vốn đã được phê duyệt của từng năm đạt kết quả tương đối tốt. Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công cho các dự án giai đoạn 2016-2020, tổng kế hoạch vốn phân bổ cho các công trình, dự án bao gồm vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia (kể cả vốn năm 2015 kéo dài sang thực hiện và giải ngân trong năm 2016) là 542,787 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương 246,440 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh 101,862 tỉ đồng, vốn ngân sách huyện 194,485 tỉ đồng.

 

Về tình hình bố trí vốn các năm trong giai đoạn 2016-2020 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản (XDCB), tổng số nợ XDCB đến ngày 31/12/2015 là 15,2716 tỉ đồng, nợ phát sinh trong giai đoạn 2016-2020 là 0,431 tỉ đồng. Tổng số vốn đã bố trí thanh toán nợ XDCB giai đoạn 2016-2020 là 12,6778 tỉ đồng. Huyện Gio Linh đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu theo quy định của pháp luật. Tổng số gói thầu bao gồm đấu thầu rộng rãi trong nước, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh thực hiện giai đoạn 2016-2020 do UBND huyện phê duyệt là 749 gói thầu. Có 486 công trình đã quyết toàn hoàn thành từ năm 2016-2019; 19 công trình chậm quyết toán tính đến ngày 31/12/2019. UBND huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán tự án.

 

Việc huy động nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của cấp trên và nguồn khai thác, đấu giá đất. Trong khi nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện còn rất lớn, hàng năm, số vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh còn ít. Hiện nay, có một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án nhưng vẫn chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện. Vì thế, huyện Gio Linh đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, xem xét bố trí vốn để các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án được khởi công xây dựng và các công trình khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Gio Linh trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Huyện đã xác định rõ trách nhiệm, làm tốt công tác quản lý và thực hiện đầu tư công theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh; đã biết lồng ghép và sử dụng hiệu quả từ các nguồn vốn khác nhau hướng vào các lĩnh vực ưu tiên để đầu tư thực hiện đạt hiệu quả. Nổi bật nhất trong 5 năm qua đó là ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, đô thị; phát triển hệ thống giao thông ở khu dân cư, khu sản xuất; đầu tư các công trình văn hóa, xã hội, trường học, thể dục thể thao…

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được huyện Gio Linh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Vì thế, huyện cần chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và tập trung triển khai tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

Bí thư Tỉnh ủy đưa ra nhiều gợi ý cho huyện Gio Linh như: cần chủ động làm việc với các sở, ban, ngành để tính toán, xem xét các nguồn lực, các dự án sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn. Từ đó, tính toán hợp lý để lên kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xác định đúng các công trình trọng tâm, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm để đầu tư hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

 

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, huyện Gio Linh nghiên cứu và tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực thủy lợi đi trước một bước để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, thích nghi với biến đổi khí hậu; đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch, trong đó, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng biển, các điểm du lịch cộng đồng…; tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống giao thông, trong đó, lưu ý phát triển giao thông ở vùng gò đồi, miền núi; tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát cộng đồng, đánh giá đầu tư. Bên cạnh đó, huyện cần đẩy mạnh thực hiện áp dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của các chủ đầu tư, đặc biệt là cấp cơ sở trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; áp dụng các biện pháp theo quy định đối với các đơn vị, chủ đầu tư không làm tốt công tác về quản lý vốn, chất lượng công trình, giải ngân, quyết toán…

Minh Đức

226 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 428
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 428
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17945084