Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

(QT) - Chiều nay 5.4.2019, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị trực báo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 7/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khoá XII, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt kết quả bước đầu. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, lựa chọn hình thức thích hợp để triển khai; kịp thời cụ thể hoá nghị quyết bằng các kế hoạch, đề án cụ thể và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Các đại biễu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Dũng

 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị cũng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã thí điểm  mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lí; cắt giảm tổ chức trung gian, giải thể các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đầu mối, đơn vị trực thuộc, phòng, ban… đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Đến nay, toàn tỉnh hoàn chỉnh đề án sắp xếp 23 xã, thị trấn để còn 19 đơn vị hành chính cấp xã; đã hoàn chỉnh đề án sắp xếp 1.082 thôn, bản, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn xuống còn 714 thôn, bản, khu phố; đã tổ chức Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung hoạt động của các Ban Đảng và cơ quan UBKT Tỉnh ủy; đã tiến hành sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; hoàn thành việc xây dựng dự thảo đề án hợp nhất Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình Văn phòng phục vụ chung khối mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội 2 huyện Cam Lộ và Gio Linh… Qua đó, đã giảm được nhiều tổ chức, đơn vị trung gian; giảm số lượng lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ tinh giản biên chế, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; thúc đẩy công việc hiệu quả hơn; tiết kiệm kinh phí… Vì vậy, sau 1 năm thực hiện Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh, tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị tỉnh đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lí của Nhà nước.

 

Tuy nhiên, đối chiếu với nghị quyết của BCH Trung ương Đảng và kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh, đến nay vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện được hoặc thực hiện chậm tiến độ như: Chưa tham mưu bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và hướng dẫn cấp ủy cấp dưới sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; việc sắp xếp thôn, bản, khu phố vẫn chậm so với kế hoạch. Việc thí điểm hợp nhất một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ cấp huyện với cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng mặc dù các địa phương đã hoàn thành xây dựng đề án song phải tạm dừng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị khối nhà nước chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chậm tiến độ.

 

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu lên một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các đề án sáp nhập như việc chưa thống nhất trong cách lấy ý kiến cử tri; tên gọi các thôn, bản, khu phố sau sáp nhập; khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ sau sắp xếp cũng như một số thay đổi trong các văn bản của Trung ương khiến tiến độ thực hiện còn chậm trễ; cần phải có lộ trình trong quá trình thực hiện sáp nhập các đơn vị, thôn, bản…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng đánh giá, một số cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 86 của BCH Đảng bộ tỉnh như: UBKT Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Hội Nông dân đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy rất nghiêm túc, có cách làm sáng tạo, tạo được sự đồng thuận cao. Khối cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng đã đạt được những kết quả trong việc thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, hành chính. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, cơ quan vẫn chưa mạnh dạn, còn nể nang trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cán bộ. Do đó, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn nhưng việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 vẫn phải làm quyết liệt, khẩn trương, ít nhất đạt 90% so với yêu cầu.

 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị sự nghiệp khối nhà nước tiếp tục việc sắp xếp theo lộ trình, xem xét giảm cấp phó, cần thiết thì tổ chức thi tuyển. Thực hiện điều chuyển nội, ngoại huyện, thị xã, thành phố; kiên quyết chống biểu hiện chạy chỗ, chạy vị trí. Đối với các đơn vị sự nghiệp khác, cần tổng rà soát lại và thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tính toán lộ trình để thực hiện phù hợp. Ủy ban Kiểm tra các cấp nắm bắt tình hình và tăng cường công tác kiểm tra. Đối với việc sáp nhập thôn, bản, khu phố, các huyện rà soát lại theo Thông tư 14 của Bộ Nội vụ để chỉ đạo thực hiện theo đúng nội dung Thông tư, cần tiến hành hội thảo lấy ý kiến rộng rãi, tránh sai sót trong quá trình triển khai…

 

HVA

1665 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 291
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 293
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 9671896