Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020 

(QTO) - Chiều qua 1/6/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị-Ảnh: N.T.H

 

Trong tháng 5/2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời triển khai quyết liệt nhiều biện pháp về phòng, chống COVID-19; đồng thời, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực hoàn thành các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ.

 

 Kết quả nổi bật là hoàn thành việc tổng kết và ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tổng kết và xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc và các căn cứ phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao được đánh giá cao.

 

Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng; đã tổ chức 48,5% đại hội cấp cơ sở và một số đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

 

 Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm; tăng cường xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ…, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống COVID-19; triển khai đồng bộ, hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra 6 tháng đầu năm 2020.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đồng tình với báo cáo đánh giá công tác tháng 5 của Ban Tổ chức Trung ương. Đối với tỉnh Quảng Trị, mặc dù ảnh hưởng của COVID-19 nhưng tỉnh thực hiện thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đã có gần 70% đảng bộ cấp cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cao hơn mức bình quân chung của cả nước 48,5%. Trong tháng 5/2020, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên còn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, Mặt trận, các đoàn thể đảm bảo chất lượng tốt.

 

Đã chủ động đi trước một bước sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và các sở, ban, ngành; chuẩn bị thực hiện sắp xếp lại 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải người địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang thực hiện Hướng dẫn 26 về công tác nhân sự đại hội và Hướng dẫn 28 về công tác nhân sự các tổ chức cơ sở đảng; trong 2 hướng dẫn này liên quan đến đối tượng là đối với các đảng bộ cấp cơ sở do sáp nhập đơn vị hành chính có 2 mốc thời gian thực hiện sắp xếp công tác cán bộ khác nhau.

 

Thực tiễn ở cơ sở đang có đơn vị số lượng ủy viên ban chấp hành giảm nhưng ban thường vụ chưa giảm sau sáp nhập đơn vị hành chính dẫn đến vi phạm Điều lệ, vì vậy đề nghị trung ương cho ý kiến chỉ đạo cụ thể để khi thực hiện lộ trình lãnh đạo sắp xếp lại tổ chức đảng đảm bảo yêu cầu.

 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp thu các ý kiến trao đổi thảo luận và các kiến nghị, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh, thành phố. Ban Tổ chức Trung ương sẽ có thông báo kết luận cụ thể về hội nghị giao ban tháng 5 gửi cho các địa phương thực hiện.

 

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020 và cả năm 2020 là công tác nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương cần hoàn thiện có chất lượng đại hội đảng bộ cấp cơ sở thành công trong tháng 6/2020; đồng thời triển khai thực hiện các bước lộ trình tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng người, đúng việc.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Trung ương; thực hiện tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị; chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, nhất là dịp đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lan tỏa gương người tốt, việc tốt, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực nhằm thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

 Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mất đoàn kết nội bộ, nói xấu, kích động ảnh hưởng đến công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 

Thanh Hải

1035 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 896
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 896
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37082908