Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

(QTO)- Trong 2 ngày 9-10/7/2020, tại thành phố Đông Hà, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội về phía tỉnh có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và 117 đại biểu đại diện cho 445 đảng viên trong toàn đảng bộ. Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đến dự đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh: Thành Dũng

Các đại biểu biểu quyết kết quả thẩm tra tư cách đại biểu- Ảnh: Thành Dũng

Đại biểu bầu BCH khóa mới- Ảnh: Thành Dũng

 

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất cao, liên tục phấn đấu vươn lên hoàn thành toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh. Thành công của nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng, song cũng đặt ra không ít những tồn tại, khó khăn, thách thức.

 

Với tinh thần đó, Đại hội tiếp tục khẳng định truyền thống hào hùng, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, cán bộ, đảng viẻn, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đồng thời, tập trung đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh trình bày tại đại hội, nêu rõ: Nét nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, gắn phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng- an ninh. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc quy hoạch căn cứ quân sự trong khu vực phòng thủ; tham gia thẩm định chặt chẽ các công trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội gắn với quốc phòng- an ninh, trong đó có nhiều dự án mang tính lưỡng dụng hiệu quả cao.

 

Đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đề án của Chính phủ về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, phù hợp với thực tế của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ rộng khắp, vững mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

 

Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng luôn được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và có nhiều đổi mới, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Tích cực giúp Nhân dân khắn phục hậu quả bão lụt, cháy rừng, phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống COVID-19, xây dựng nông thôn mới, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh phát triển.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc; gắn phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng ứng phó thắng lợi mọi tình huống. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân biển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chính ủy Quân khu 4 - Trung tướng Trần Võ Dũng đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Quân sự tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chính ủy Quân khu 4 đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tham mưu, đề xuất các biện pháp xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

 

Phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý linh hoạt, đúng pháp luật các tình huống về quân sự, quốc phòng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quan tâm xây dựng lực lượng Hải đội dân quân biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lãnh đạo tạo sự đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị theo tiêu chí vững mạnh toàn diện tiêu biểu. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với hai tỉnh Savannakhet và Salavan của nước bạn Lào. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 ủy viên.

 

Thanh Hải

311 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 299
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 301
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17906727