Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2027 

(QTO)- Trong 2 ngày 10-11/10, tại TP. Đông Hà, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các huyện, thị xã, thành phố cùng 241 đại biểu đại diện cho hơn 32.000 hội viên CCB trong toàn tỉnh dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, Quảng Trị một thời là nơi tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, nơi tỏa sáng những tấm gương chiến đấu, hy sinh của các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ” vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ, những người lính Cụ Hồ tiếp tục tham gia hội CCB và có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, luôn là lực lượng trung thành tuyệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cán bộ, hội viên CCB luôn là tấm gương sáng về tinh thần gương mẫu, đi đầu mọi hoạt động. Bằng những hành động cụ thể, mỗi CCB trở thành đầu tàu dẫn dắt, định hướng trong mọi phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

 

Biểu dương những thành tích đạt được của các cấp hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị, thời gian tới, Hội CCB tỉnh phải thể hiện rõ vai trò đầu tàu, là lực lượng chính trị tin cậy bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền và chế độ XHCN; bảo vệ thành quả cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Mỗi cán bộ, hội viên CCB phải thật sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo. Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên CCB nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Từ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, từ mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”, Hội CCB tỉnh cần cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước bằng các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đầu tư xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị kinh tế và đời sống.

 

Hội phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

 

Các cấp hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nâng cao hiệu quả các câu lạc bộ cựu quân nhân, động viên cựu quân nhân phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Savannakhet và Salavan của nước bạn Lào; phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động kết nghĩa, bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền an ninh biên giới, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về nước.

 

Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức hội CCB vững mạnh toàn diện, theo hướng đổi mới phương thức, lấy hội viên là trung tâm, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên và Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động “nghĩa tình đồng đội”.  

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2017-2022, hội CCB các cấp đã vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là ảnh hưởng bởi COVID-19, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành và vượt 8/8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra. Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân.

 

Các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên đã được nâng cao. Hội tích cực hưởng ứng các chương trình mục tiêu quốc gia, cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của trung ương, địa phương; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB.

 

Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương. Xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ, vai trò của hội ngày càng được nâng cao, phát triển vững chắc, toàn diện hơn, thực sự xứng đáng là một đoàn thể chính trị- xã hội tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đại hội xác định 8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, các khâu đột phá: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tập trung xây dựng các tổ chức hội vững mạnh, cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu lớn của quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Với tinh thần đoàn kết, gương mẫu, dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 ủy viên. Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII đã bầu đồng chí Hồ Thanh Tự giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng Hội CCB tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân của Hội CCB tỉnh có thành tích xuất sắc trong 5 năm 2017-2022.

 

Thanh Hải

7809 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 544
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 544
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55667727